Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 5 THÁNG 08-2023

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 5 THÁNG 08-2023
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 28/08/2023ĐẾN NGÀY: 02/09/2023
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202370010402 VÕ MINH VINH Số 64/18 Đường Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 28/08/2023 14/09/2023
2 202370010404 NGUYỄN VĂN ĐIỀN Số 78/K1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 29/08/2023 15/09/2023
3 202370010409 LÊ THỊ HẠNH Số 686/13 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 29/08/2023 15/09/2023
4 202370010412 PHẠM ĐỨC HUY Số 159/55 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 30/08/2023 18/09/2023
5 202370010414 LẠI THỊ BẢY Số 5A Đường Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 30/08/2023 18/09/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA