Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 09-2023

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 09-2023
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 18/09/2023 ĐẾN NGÀY: 23/09/2023
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202370010477 NGUYỄN THỊ SƯƠNG Số 42/36 Đường Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 18/09/2023 03/10/2023
2 202370010479 NGUYỄN VĂN THỦY Số 72/47 Đường Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 18/09/2023 03/10/2023
3 202370010481 NGUYỄN THỊ CỦA Số 387/5 Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 19/09/2023 04/10/2023
4 202370010483 NGÔ THỊ HỒNG HOA Số 42/67 Đường Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 20/09/2023 05/10/2023
5 202370010486 NGUYỄN VĂN LẠC Số 80/27 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 20/09/2023 05/10/2023
6 202370010490 PHẠM NGỌC TRÁC Số 1219/27 Đường Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 21/09/2023 06/10/2023
7 202370010493 HỒ HUÊ HÀO Số 312/24A Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 22/09/2023 09/10/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA