Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 09-2023

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 09-2023
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 11/09/2023 ĐẾN NGÀY: 16/09/2023
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202370010446 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LINH Số 1357/16A Đường Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 11/09/2023 26/09/2023
2 202370010447 NGUYỄN NGỌC HÀ Số 89/22 Đường Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Gia hạn giấy phép xây dựng 11/09/2023 18/09/2023
3 202370010448 PHẠM VĂN KIỆT Số 164 Đường Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 11/09/2023 26/09/2023
4 202370010449 ĐỖ TRỌNG THÀNH Số 9 BÌNH GIÃ, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 11/09/2023 26/09/2023
5 202370010450 NGUYỄN TẤN HỒNG Số B112/19 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 11/09/2023 26/09/2023
6 202370010451 NGUYỄN HỮU BÌNH Số 3/37 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 11/09/2023 26/09/2023
7 202370010452 NGUYỄN LỮ LINH DUY Số 149/33 Đường Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 12/09/2023 27/09/2023
8 202370010453 HUỲNH THỊ MINH NGA Số 64 Đường Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 12/09/2023 27/09/2023
9 202370010454 NGUYỄN THỊ TRIỀU THỤY Số 174 Đường Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 12/09/2023 27/09/2023
10 202370010455 NGUYỄN ĐẶNG TRÍ Số 560/27A Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 12/09/2023 27/09/2023
11 202370010456 TRƯƠNG THỊ THU HÀ Số 56/2A Đường Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 12/09/2023 27/09/2023
12 202370010457 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Số 1073/18-20 Đường Cách mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 12/09/2023 27/09/2023
13 202370010458 NGUYỄN VĂN TÚ Số 111/3C Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
14 202370010459 NGUYỄN DUY QUỐC HÙNG Số 127/2A Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
15 202370010460 QUÁCH NGỌC TUẤN Số 195/55 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
16 202370010461 NGUYỄN HỮU CHÍ Số 20/14-16 Đường Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 13/09/2023 28/09/2023
17 202370010462 TRẦN VĂN CẦU Số 80/7/5 Đường Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 13/09/2023 28/09/2023
18 202370010463 NGUYỄN THỊ THƠ Số 686/43 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
19 202370010464 HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG Số 220/54/22 Đường Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
20 202370010465 TRẦN HỮU TRUNG Số 78/21A Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 13/09/2023 28/09/2023
21 202370010466 AN SƠN ĐỨC Số 187/13 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 14/09/2023 29/09/2023
22 202370010467 TÀO PHẠM MINH CƯỜNG Số 1017/111 Đường Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 14/09/2023 29/09/2023
23 202370010468 NGUYỄN THỊ HẢO Số 103/3 Đường Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 14/09/2023 29/09/2023
24 202370010469 LÂM TRƯỜNG SƠN Số 337/4 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 14/09/2023 29/09/2023
25 202370010470 BÙI ĐÌNH VĨNH Số 218 Đường Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 14/09/2023 29/09/2023
26 202370010471 ĐÀM TOÀN THẮNG Số 11/25A Đường Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 14/09/2023 29/09/2023
27 202370010472 VÕ THÙY VÂN Số 116/109/3 Đường Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 16/09/2023 03/10/2023
28 202370010473 NGUYỄN CHÍ THANH Số 53 Đường Sơn Cang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 16/09/2023 03/10/2023
29 202370010474 LƯƠNG THỊ ÁNH Số 652/26A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 16/09/2023 03/10/2023
30 202370010475 NGUYỄN THỊ BẢNH Số 02 Đường Tự Cường, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 16/09/2023 03/10/2023
31 202370010476 TRẦN THỊ LINH Số 373/1/142/1A8 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 16/09/2023 03/10/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA