Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2020

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn quận. 

Tập tin đính kèm tại đây.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA