Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CÁC QUY ĐỊNH VỀ LUẬT TRẺ EM; TRIỂN KHAI QUY TRÌNH PHỐI HỢP HỖ TRỢ, CAN THIỆP, XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TRẺ EM BỊ BẠO LỰC, XÂM HẠI, XÂM HẠI TÌNH DỤC; TRUYỀN THÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA GIA ĐÌNH TRONG CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường 1 - Trung tâm Hành chính quận Tân Bình (số 387A Trường Chinh, Phường 14, quận Tân Bình), Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định về Luật Trẻ em; triển khai quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục và truyền thông trách nhiệm của gia đình trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn quận.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đến tham dự và báo cáo với hội nghị có ông Nguyễn Văn Tính - Phó Trưởng Phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em – Sở Lao động – Thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo các đơn vị có: bà Huỳnh Thị Diễm Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận; bà Nguyễn Thuận An – Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; bà Lê Thị Phương - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận, cùng 100 đại biểu là Lãnh đạo, thành viên Ủy ban trẻ em quận Tân Bình; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp quận; Phó Chủ tịch văn xã 15 phường; lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công an; Trạm Y tế; Công chức Tư pháp – Hộ tịch; Chuyên trách Trẻ em – Gia đình 15 phường.

Ông Nguyễn Văn Tính - Phó Trưởng Phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em – Sở Lao động – Thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị

Tại buổi hội nghị, Báo cáo viên Nguyễn Văn Tính đã thông qua nhiều nội dung cơ bản, quan trọng về Luật Trẻ em và nêu ra những tình huống thực tế xảy ra trên địa bàn Thành phố để các đại biểu tham dự cùng thảo luận và giải quyết tình huống, để từ đó áp dụng thực hiện những quy định liên quan đến trẻ em đúng theo quy định hiện hành; Đồng thời tại hội nghị báo cáo viên hướng dẫn thực hiện Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục và trao đổi thông tin về trách nhiệm của gia đình trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em cùng những vấn đề có liên quan. Qua đó, đại biểu tham dự đã tiếp thu được nhiều nội dung cơ bản để từ đó áp dụng thực hiện theo đúng quy định pháp luật góp phần thực hiện hiệu quả công tác trẻ em và gia đình trong giai đoạn hiện nay./.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA