Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUẬN TÂN BÌNH TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023

Thực hiện theo Kế hoạch số 10/KH-HĐPH ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh về kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường 1 - Trung tâm Hành chính quận Tân Bình (số 387A Trường Chinh, Phường 14, quận Tân Bình), Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận tổ chức tiếp đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn quận Tân Bình.

Về thành phần Đoàn kiểm tra Thành phố có ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn kiểm tra; bà Trần Việt Thái, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp - Phó Đoàn kiểm tra, cùng hơn 20 người là các ông bà thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố; Về thành phần quận Tân Bình tham dự tiếp đoàn có ông  Nguyễn Bá Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Tân Bình, ông Phạm Phú Dũng, Trưởng phòng Tư pháp – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật  quận Tân Bình, bà Huỳnh Thị Diễm Trang, Phó Trưởng phòng Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật  quận Tân Bình, cùng 27 thành viên Hội đồng và Đại diện lãnh đạo, công chức Tư pháp – Hộ tịch của 8 phường trên địa bàn quận Tân Bình;

ông Nguyễn Bá Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Tân Bình phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận báo cáo kết quả tự kiểm tra, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện trong năm, nêu những khó khăn, kiến nghị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn quận Tân Bình. Cũng tại Hội nghị các Thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi thảo luận với Thành viên Hội đồng quận những nội dung liên quan đến công tác PBGDPL như việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, việc thực hiện xã hội hóa,…kết thúc buổi kiểm tra, Ông Nguyễn Văn Vũ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu ghi nhận và đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Tân Bình tiếp tục duy trì kết quả đạt được và tiếp tục phát huy trong thời gian tới nhằm thực hiện hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch của quận, Thành phố./.

ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA