Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 6, năm 2023 (từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

06/02

*7g25: Chào cờ đầu tuần.

*8g: TTQU làm việc với trưởng các các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy tại phòng họp BTVQU

*9g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU

*10g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự họp bàn giao hiện trạng và quyết toán DA Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên  tại UBND/TP

Mời: BBTGPMB cùng dự

 

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

15g30: Đ/c Trương Tấn Sơn dự về tình hình bồi thường GPMB dự án Nhà ga T3 và dự án Đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa tại UBND/TP

Mời: BBTGPMB cùng dự

Thứ Ba

07/02

*7g30: TTUB cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo quận, phường, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2023 viếng Đài liệt sĩ quận (BCHQS/Q ch/bị ND, TM).

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến quận xét sáng kiến của các cá nhân năm 2022 tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM).

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn làm việc với Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông liên quan đến tiến độ thực hiện dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa tại PH2.

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, BBTGPMB, P.TCKH, Cty DVCI, UBND P2, P4, P13

 

*15g: TTQU, TTUB, Ban Thường trực UBMTTQVN/Q dự Lễ khai mạc “Hội trại Tòng quân” tiễn thanh niên trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ Quân sự năm 2023 tại TT.VHTT/Q  (BCHQS/Q ch/bị ND, TM)

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác cấp GCN QSDĐ tại  HT1 (VPUB phát hành GM)

 

Thứ  Tư

08/02

*7g: TTQU, TTUB, Ban Thường trực UBMTTQVN/Q dự Lễ giao, nhận quân năm 2023 quận Tân Bình tại Nhà thi đấu TT.VHTT/Q (BCHQS/Q ch/bị ND, TM)

*9g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long); đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tại HTQU.

Mời: Đại diện Lãnh đạo các Ban Quận ủy, đại diện TT.UBMTTQVN/Q, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Các đơn vị có đối tượng được chọn để xác minh và thành viên Tổ xác minh thu nhập, tài sản năm 2023 (theo thư mời của UBKTQU).

* Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân tại PH2 (Ban TCD/Q ch/bị ND)

 

*14g: TTQU, TTUB, Ban Thường trực UBMTTQVN/Q dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

Mời: Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp quận; Bí thư, Chủ tịch UBND 15 phường.

 

Thứ  Năm

09/02

*8g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 120 tại HTQU

 

* Tại PH1, đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì:

- 8g: Họp với các đơn vị về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (PTCKH, VPUB ch/bị ND)

Mời: P.TCKH, CAQ, PTP

- 9g30:  Nghe các đơn vị báo cáo công tác tham mưu thực hiện Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND  (các đơn vị ch/bị ND)

Mời: P.TCKH, PTP, VPUB

*10g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn tại PH2 (Ban TCD/Q ch/bị ND, GM)

*14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì họp Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận tại phòng họp Ban Thường vụ Quận ủy

(Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận chuẩn bị ND, TM)

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng quận xét danh hiệu thi đua năm 2022 đối với các tập thể thuộc quận tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM)

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-14g: Họp Thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp mở rộng đường Phạm Văn Bạch, P15 để xem xét giải quyết đơn  kiến nghị của ông  Hoàng Đức Hậu (BBTGPMB, BTCD cùng ch/bị ND)

Mời: Thành viên hội đồng; Ban TCD.

-14g:30: Nghe các đơn vị báo cáo việc tham mưu thực hiện Quyêt định số 4631/QĐ-UBND 10/01/2023 của UBND/TP về thu hồi khu đất tại số 112 Hồng Hà, Phường 2, Q.Tân Bình

Mời: P.TNMT, CCT, P.TP, UBND P2.

Thứ  Sáu

10/02

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

* Tại HT1, Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-8g: Nghe các Ban Quản lý Dự án ĐTXD khu vực quận Tân Bình báo cáo các phương án triển khai thực hiện dự án cải tạo kênh A41.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.TNMT, BBTGPMB, UBND P4

-8g45:  Nghe Phòng QLĐT báo cáo trình tự thực hiện điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư P2, quận Tân Bình (thuộc dự án mương Nhật Bản):

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TCKH, Ban BTGPMB, Ban QLDA, UBND P2.

-10g: Nghe P.TNMT báo cáo danh mục các công trình trong kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2025 và danh mục các công trình kê  hoạch sử dụng đất năm 2023.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, Ban BTGPMB, Ban QLDA

- 10g30: Nghe P.QLĐT báo cáo, đề xuất việc xem xét giảm quy hoạch lộ giới hẻm 471 đường Phạm Văn Bạch, P15.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, GĐ.CN.VPĐKĐĐ, CT.UBND P15, VP.UBND/Q, Ban TCD/Q.

- 11g: Nghe P.QLĐT báo cáo về việc đề xuất quy hoạch lộ giới hẻm trước nhà số 7/1 đường Trần Thị Trọng, P15

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT; VPĐKĐĐ CNTB, UBND P15

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi nghe các đơn vị báo cáo công tác tham mưu thực hiện Bộ Chỉ số DDCI,tại PH1 (các đơn vị ch/bị ND)

Mời: P.TCKH, P.NV, VPUBQ  

 

 

Thứ Bảy

11/02

*TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

12/02

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại TTHC quận.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA