Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Back

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 16, năm 2023 (từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

17/4

*7g25: Chào cờ đầu tuần.          

*8g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

* Tại HT 1, đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì:

- 9g: Hội nghị cán bộ CQCQ quận thực hiện công tác quy hoạch BCH Đảng bộ CQCQ quận.

Mời: ĐUV, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh CQCQ.

- 9g45: Hội nghị Đảng ủy CQCQ quận.

Mời: ĐUV, Bí thư các chi bộ.

 

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

 

Thứ Ba

18/4

*8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự họp tại Đảng ủy Phường 7 (Đảng ủy Phường 7 chuẩn bị ND, TM)

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Quý I/2023, phương hướng nhiệm vụ Quý II/2023 tại HT1 (BHXH ch/bị ND, TM).

Mời: Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN/Q, LĐLĐ, Hội LHPN/Q, QĐ, BHXH, P.LĐTBXH, P.YT, P.NV, P.TCKH, P.VHTT, P.GDĐT, CCT,  UBND 15P, Bưu điện Phú Thọ.

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-8g: Họp Hội đồng kỷ luật quận đối với công chức (P.NV ch/bị ND, TM).

-9g30: Nghe Tổ Giúp việc Hội đồng 167 báo cáo việc sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận (Phòng TCKH ch/bị ND, VPUB phát hành GM)

Mời: Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng 167

-10g30: Nghe phòng TCKH báo cáo đề xuất phương án sắp xếp, xử lý đối với khu đất số 112 Trương Công Định, P14

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, UBND P12

-11g: Nghe Phòng TCKH báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thu hồi các căn phòng tại nhà, đất số 187/3 Phạm văn Hai, P5

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, P.TP, UBND P5

*8g30: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự họp về nội dung Ủy quyền cho UBND quận, huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cty TNHH MTV DVCI quận tại Sở Nội vụ (P.TCKH, Cty DVCI ch/bị ND).

*8g: Đ/c Phạm Thị Thành báo cáo chuyên đề công tác Dân vận tại Đảng ủy Phường 9 (Đảng ủy Phường 9 chuẩn bị ND, TM).

 

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương làm việc với các đơn vị về thiết chế Nhà văn hóa P7, P8, P14 tại PH1 (P.VHTT, P.TCKH ch/bị ND).

Mời: P.VHTT, P.TCKH, P.TNMT, P.QLĐT, BQLDAĐTXDKV, UBND P7, P8, P14.

*14g: TTUB dự họp về góp ý dự thảo báo cáo và đề xuất UBND Thành phố xử lý khoản tiền bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư đang gửi tại các tổ chức tín dụng tại Sở Tài chính (số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3).

Mời: P.TCKH, BBTGPMB cùng dự.

*14g30:  Đ/c Trương Tấn Sơn dự họp về thống nhất đề xuất giao Công an Thành phố làm Chủ đầu tư dự án, giới thiệu địa điểm, bố trí bổ sung quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng trụ sở Công an phường và quản lý nhà, đất theo diện đất an ninh tại Tòa nhà A – Phòng họp trực tuyến Công an Thành phố (số 268 Trần Hưng Đạo Q1).

Mời: Tr.P.TCKH cùng dự

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành dự họp Đảng ủy Phường 5 (Đảng ủy Phường 5 chuẩn bị ND, TM).

Thứ Tư

19/4

* Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân tại PH2 (Ban TCD/Q ch/bị ND)

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp về công tác đảm bảo an toàn PCCC tại PH1 (CA/Q chuẩn bị nội dung).

Mời: CAQ, BQL chợ Tân Bình.

 

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự họp Đảng ủy Phường 15

* Tại PH2, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-10g: Họp giao ban tiến độ Dự án Metro 2.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, P.TCKH, VP.ĐKĐĐ, Cty DVCI, Ban BTGPMB, Ban TCD, UBND P4, P5, P7, P11, P12, P14, P15.

-10g30: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các DA: xây dựng nhà ga hành khách T3, xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, mở rộng Hoàng Hoa Thám, cải tạo đường Cộng Hòa, cải tạo tuyến mương Nhật Bản, cải tạo kênh A41(các đơn vị cùng ch/bị ND)

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, P.TCKH, BQLDA, UBND P2, P4, P12, P13, P.15

* Tại HT1, đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì:

- 8g: Họp BCĐ liên ngành an toàn thực phẩm quận quý 1/2023 (P.YT ch/bị ND, TM).

Mời: Thành viên BCĐ/Q, Trưởng BCĐ 15P.

- 9g30: Họp BCĐ công tác dân số và phát triển quận quý 1/2023 (P.YT ch/bị ND, TM).

Mời: Thành viên BCĐ/Q, Trưởng BCĐ 15P.

 

*8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự hội nghị tập huấn Chuyên đề 2 Nghị quyết số 35-NQ/TW và Đề án 05-ĐA/TU tại HT A, Trung tâm Chính trị quận (Ban Tuyên giáo Quận ủy ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì Hội nghị Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận tại Phòng họp Ban Thường vụ Quận ủy (Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận chuẩn bị ND, TM).

 

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ thanh tra về công tác thi đua, khen thưởng tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM).

Mời: Thành viên HĐTĐKT quận.

 

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp Ban Chỉ đạo xử lý thuế, nợ đọng quận tại PH1 (CCT ch/bị ND).

Mời: thành viên Ban Chỉ đạo xử lý thuế, nợ đọng quận, BQL 4 chợ, UBND 15P.

Thứ Năm

20/4

*8g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 130 tại Hội trường Quận ủy.

 

*Tại PH2,  đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 10g: nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND/Q về khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận số 337-TB/UBKTTU ngày 06/01/2023 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (P.QLĐT ch/bị ND)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.NV, Đội TTĐB, CT.UBND 15 phường.

-11g:  họp giải quyết đơn về việc xem xét quy hoạch lộ giới hẻm.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, GĐ.CN.VPĐKĐĐ, CT. UBND P15, Ban TCD/Q.

*Đ/c Lê Thị Thu Sương tham gia Đoàn công tác đi huyện đảo Trường Sa (từ ngày 20/4-26/4).

 

*14g: TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn), đ/c Phạm Thị Thành, đại diện lãnh đạo Công an quận dự hội nghị tập huấn Chính trị nòng cốt năm 2023 tại Trung tâm Chính trị quận Tân Bình (Số 7/18 Lạc Long Quân, Phường 9, quận Tân Bình) (Ban Dân vận ch/bị ND, TM).

 

*Tại Phòng họp các ban Quận ủy, đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì:

-14g: Họp Ban Tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Mời: VPQU, VPUB, PNV, TT.VHTT, P.VHTT, Quận Đoàn, Hội LHPN.

-15g30: Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua 2 năm 2023 (Ban Tuyên giáo Quận ủy chuẩn bị ND, TM).

Mời: đại diện lãnh đạo VPQU, UBKTQU, BTGQU, BDVQU, BTCQU, TTCT, UB.MTTQVN/Q, Quận Đoàn, Hội LHPN, Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ.

Thứ Sáu

21/4

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

*8g: TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn), đ/c Phạm Thị Thành, đại diện lãnh đạo Công an quận dự hội nghị tập huấn Chính trị nòng cốt năm 2023 tại Trung tâm Chính trị quận Tân Bình (Số 7/18 Lạc Long Quân, Phường 9, quận Tân Bình) (Ban Dân vận Quận ủy chuẩn bị ND, TM).

 

*Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 10g: Họp nghe báo cáo

Mời: CA/Q, P.QLĐT, P.TNMT, Đ.QLTTĐT, UBND P1, Ban TCD/Q.

* 10g30: Tiếp công dân

Mời: CA/Q, P.QLĐT, P.TNMT, Đ.QLTTĐT, UBND P1, Ban TCD/Q.

 

* Tại HT1, Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

  •  
  • : Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.TCKH, P.TNMT, UBND P11
  •  
  • : Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.TCKH, P.TNMT, BBTGPMB, Cty DVCI, UBND P6.
  • Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương chủ trì hội nghị Đảng ủy Doanh nghiệp quận tại Phòng họp Ban Thường vụ Quận ủy (Đảng ủy Doanh nghiệp quận chuẩn bị ND, TM).
  • TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB, đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự Hội thi Tuyên truyền lưu động quận Tân Bình (lần 2) năm 2023, chủ đề “Nhân dân quận Tân Bình học tập và làm theo Bác - xây dựng và phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Sân trước Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình (số 448 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình) (Ban Tuyên giáo Quận ủy ch/bị TM)
  • Đại diện lãnh đạo các cơ chuyên trách tham mưu giúp việc Quận ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận; Bí thư (hoặc Phó Bí thư) các đảng ủy, chi ủy cơ sở; đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân 15 Phường.

Thứ Bảy

22/4

*TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

23/4

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

*8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB, lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy dự Lễ hưởng ứng hoạt động Tháng công nhân lần thứ 15 và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023; Phát động phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” tại Nhà VHLĐ/Q.TB (LĐLĐ/Q chuẩn bị ND, TM).

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA