Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Back

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 14, năm 2023 (từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

03/4

*7g25: Chào cờ đầu tuần tại Hội trường TTHC quận.

*8g: TTQU làm việc với trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy, tại Phòng họp BTVQU.

*9g30: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì trao quyết định cán bộ tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM).

*9g: Đ/c Lê Thị Thu Sương họp Ban Thường vụ Đảng ủy CQCQ quận tại PH2.

*9g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp Tổ công tác hỗ trợ triển khai thực hiện dự án theo Quyết định số 145/QĐ-UBND-M ngày 07/9/2022 tại PH1.

Mời: Tr.PTP, Tr.PNTMT, Tr.P.QLĐT, Tr.BBT, Tr.BQLDA, Đội trưởng Đội QLTTĐT, CT.UBND P6.

*9g30:  Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì Hội nghị Đảng ủy CQCQ quận tại PH2.

Mời: đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, đ/c Phó CN UBKT Đảng ủy.

*14g: Họp Tập thể UBND/Q thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý 1/2023 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II /2023 tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

*15g30: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

 

Thứ Ba

04/4

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Bá Thành dự Hội nghị lần thứ 20 BCH Đảng bộ Thành phố khóa XI (mở rộng), tại HT Thành phố

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương họp giải quyết đơn tại PH2.

Mời: P.NV, P.GDĐT, Trường Ngô Quyền, Ban TCD/Q.

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn làm việc với Phòng TNMT tại PH1

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi họp Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, tại HT1 (PKT chuẩn bị ND).

Mời : thành viên Ban chỉ đạo

*8g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú chủ trì họp Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tại Phòng họp Ban Thường vụ Quận ủy (cả ngày).

Mời: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng quận phân chia cụm thi đua quận và phân công cụm trưởng năm 2023 tại HTQU (P.NV ch/bị ND, TM).

*14g: TTUB dự Hội nghị kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam tại HT1.

*14g: TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) dự buổi khảo sát của Ban Đô thị về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác  gắn liền với đất cho tổ chức và cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP.HCM theo QĐ số 62/QĐ-HĐND-ĐT ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Ban Đô thị HĐND/TP, tại Trụ sở HĐND&UBND/TP.

 

Thứ  Tư

05/4

*8g:  Đ/c Lê Hoàng Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo quận Quý I năm 2023 tại Phòng họp BTVQU (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

Mời: Thành viên BCĐ công tác Tôn giáo quận và Tổ giúp việc.

*9g30: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Nguyễn Bá Thành dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự quận tháng 4/2023, tại Phòng họp BTVQU (Đảng ủy Quân sự quận ch/bị ND, TM)

* Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân tại PH2 (Ban TCD/Q ch/bị ND)

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự họp về chuẩn bị báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 7/4/2022 của HĐND/TP về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố, tại HT lầu 10 Sở LĐTB&XH (số 159 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quân 3, TP.HCM).

Mời:  Trưởng P.LĐTB&XH cùng dự

 

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

- 8g: Nghe P.QLĐT báo cáo, đề xuất hướng xử lý vận hành trạm xử lý nước thải tại Khu cư xá Bàu Cát II, Phường 10

Mời: P.TNMT, P.TCKH, UBND P10

- 8g45: Nghe các đơn vị góp ý về kế hoạch thu hồi mặt bằng nhà, đất dôi dư sau bồi thường, giải tỏa của các dự án đang bị chiếm dụng

Mời: P.TP, P.TNMT, P.NV, P.QLĐT (Đội TTĐT), P.TCKH, BBTGPMB, Ban TCD, Cty DVCI, UB.MTTQ/Q, UBND 15P

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp về tiến độ thực hiện kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 tại HT1 (P.VHTT, P.LĐTBXH, Thanh tra/Q ch/bị ND)

Mời: PTCKH, P.KT, P.TNMT, P.VHTT, P.LĐTBXH, P.YT, P.NV, TTQ, CAQ, CCT, Đội QLTT số 8, UBND 15 P.

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

-14g: Làm việc với các đơn vị về giải ngân vốn đầu tư công

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q),  Tr.P.TCKH , Tr.BBT, Tr.BQLDA.

- 14g45: Họp giải quyết đơn.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn PCT, Tr.P.QLĐT, Tr.P.TNMT, GĐ.CN.VPĐKĐĐ, Tr.BBTGPMB, CT.UBND P15, VP.UBND/Q, Ban TCD/Q.

- 15g15: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND/Q về khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận số 337-TB/UBKTTU ngày 06/01/2023 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (VP.UBND/Q ch/bị ND)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.NV, Đội TTĐB, CT.UBND 15 phường.

-16g: Nghe các đơn vị báo cáo đề xuất đầu tư nhà vệ sinh công cộng, thùng rác công cộng trên địa bàn quận (P.TNMT ch/bị ND)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), P.TNMT, P.QLĐT, P.KT, P.TCKH, P.VHTT, TT.VHTT, Cty DVCI, CT.UBND 15P

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương làm việc với các đơn vị liên quan công tác chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg tại PH2. (P.LĐTBXH ch/bị ND, TM).

Mời: P.LĐTBXH, Thành viên Tổ thẩm định và Tổ giúp việc.

 

 

* 14g: Đc Thái Thị Lan Chi nghe các đơn vị báo cáo về công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, tại PH1.

Mời: PNV, PTP, CAQ, VPUB

 

Thứ Năm

06/4

*8g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 128 tại HTQU.

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp Ban Chỉ đạo xử lý thuế, nợ  đọng  quận tại HT1 (CCT ch/bị ND)

Mời: thành viên Ban Chỉ đạo xử lý thuế, nợ đọng quuận

*14g: TTQU, TTUB, TT.UBMTTQVN/Q dự HN tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); Tổng kết PTTDĐKXDĐSVH năm 2022, tại HT TTHC/Q (PNV, P.VHTT ch/bị ND, TM).

 

Thứ  Sáu

07/4

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án  06 trên địa bàn quận tại HT1 (CA/Q ch/bị ND, TM)

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương họp về chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 2023-2024, tại PH2 (P.GDĐT ch/bị ND)

Mời: Ban lãnh đạo P.GD&ĐT, PCT/UBND 15 phường – Phụ trách văn xã

*8g30:  Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý 1 năm 2023 tại Trung tâm chính trị Quận 7 (số 7B, đường Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7)

 

Thứ Bảy

08/4

*TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

 

Chủ nhật

09/4

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA