Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 11, năm 2023 (từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

13/3

*7g25: Chào cờ đầu tuần.

*8g: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự họp về việc giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất quốc phòng thực hiện dự án Nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và dự án đương nối đường Trần Quốc Hoàn-Cộng Hòa, tại Sân Bay Tân Sơn Nhất.

Mời: Ban BTGPMB , P.TNMT, P.QLĐT cùng dự.

 

*14g: Họp Hội đồng Lương Cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể quận quý 2/2023, tại Phòng họp BTVQU

Mời: Các đồng chí thành viên Hội đồng Lương Cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể quận.

*14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp triển khai Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của quận tại HT1 (P.VHTT, VPUB ch/bị ND).

Mời:  Đ/c Thái Thị Lan Chi (PCT) , UBMTTQVN/Q, CA/Q, Chi cục thống kê, Chi cục thuế, VPUB, P.VHTT, P.NV, P.KT, P.TP, P.TCKH, P.LĐTBXH, P.QLĐT, P.TNMT, P.YT, P.GDĐT, UBND 15 Phường.

*15g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành chủ trì họp Nhóm xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình số 12-CTr/QU ngày 02/4/2021 của Quận ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác tập hợp Nhân dân giai đoạn 2020 - 2025” tại HTQU (Ban DVQU ch/bND).

Mời: các đồng chí thành viên Nhóm Chương trình 12-CTr/QU và Bí thư Đảng ủy các Phường 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

 

 

Thứ Ba

14/3

*Đ/c Nguyễn Hoàng Long và thành viên Tổ Khảo sát theo Kế hoạch 154-KH/QU ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Quận về công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên làm việc tại các đơn vị:

- Từ 8g đến 09g30: Làm việc với Đảng ủy Phường 5.

- Từ 9g45 đến 11g30: Làm việc với Đảng ủy Phường 7.

Mời: Thành viên Tổ khảo sát theo Kế hoạch 154-KH/QU; tập thể Đảng ủy Phường 5, Phường 7; Đại diện cấp ủy đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc; Trưởng các tổ chức CT-XH phường.

(Đảng ủy Phường 5, Phường 7 ch/bị ND)

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể quận, tại PH1 (P.TCKH ch/bị ND)

Mời:  P.TCKH (đ/c Trần Minh Vũ), P.KT (đ/c Trần Trung Hiếu), P.TP (đ/c Phạm Phú Dũng), P.QLĐT (đ/c Nguyễn Trung Sơn) , P.TNMT (đ/c Nguyễn Thị Minh  Thủy), CCT,  H.PN (đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan) , H.CCB,  ĐTN (đ.c Phan Lê Huy Hoàng).

* Tại PH2, Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-8g: họp xác định phần diện tích xây dựng nằm trong ranh thu hồi đất của căn nhà số 108/2/3 Cộng Hòa, Phường 4 bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo kênh A41

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, BQLDA, Đội TTĐB, UBND P4

-9g: Nghe các đơn vị báo cáo liên quan đến việc thi hành án hành chính số 278/2021/HC-PT ngày 17/5/2021 cuả TAND cấp cao liên quan đến khu đất thuộc thửa số 2, tờ bản đồ số 4, P15 (khu đất bà Nguyễn Thị Lành)

Mời: P.TNMT, P.TP, CNVPĐKĐD, UBND P15

 

 

*Đ/c Nguyễn Hoàng Long và thành viên Tổ Khảo sát theo Kế hoạch 154-KH/QU ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Quận về công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên làm việc tại các đơn vị (cả ngày):

- Từ 14g đến 15g30:  Làm việc với Đảng ủy Phường 1.

- Từ 15g45 đến 17g: Làm việc với Đảng ủy Phường 2.

Mời: Thành viên Tổ khảo sát theo Kế hoạch 154-KH/QU; tập thể Đảng ủy Phường 1, Phường 2; Đại diện cấp ủy đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc; Trưởng các tổ chức CT-XH phường.

(Đảng ủy Phường 1, Phường 2 ch/bị ND)

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp giao ban công tác đổi sổ ghi chép ban đầu về Dân số giai đoạn 2021-2025 tại PH2 (P.YT ch/bị ND)

Mời: P.Y tế, PCT UBND và Chuyên trách dân số 15 phường.

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp giao ban Quý 1/2023 BCĐ Cải cách hành chính quận tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM)

Mời: Thành viên Ban chỉ đạo CCHC/Q.

 

Thứ  Tư

15/3

* Đ/c Nguyễn Hoàng Long và thành viên Tổ Khảo sát theo Kế hoạch 154-KH/QU ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Quận về công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên làm việc tại các đơn vị:

- Từ 08g đến 09g30: Làm việc với Đảng ủy Phường 3.

- Từ 09g45 đến 11g30: Làm việc với Đảng ủy Phường 4.

Mời: Thành viên Tổ khảo sát theo Kế hoạch 154-KH/QU; tập thể Đảng ủy Phường 3, Phường 4; Đại diện cấp ủy đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc; Trưởng các tổ chức CT-XH phường.

(Đảng ủy Phường 3, Phường 4 ch/bị ND)

 

* Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân tại PH2 (Ban TCD/Q ch/bị ND)

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử quận, tại HT1 (P.VHTT ch/bị ND, TM).

Mời: Thành viên Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử quận, UBND 15 Phường.

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp giải quyết đơn PH1 (Ban TCD phát hành GM)

*Đ/c Nguyễn Hoàng Long và thành viên Tổ Khảo sát theo Kế hoạch 154-KH/QU ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Quận về công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên làm việc tại các đơn vị:

- Từ 14g đến 15g30: Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

- Từ 15g45 đến 17g: Đảng ủy Công ty TNHH MTV DVCI Tân Bình.

Mời: Thành viên Tổ khảo sát theo Kế hoạch 154-KH/QU; Tập thể Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Đảng ủy Công ty TNHH MTV DVCI Tân Bình; đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc; Bí thư Đoàn TNCS.HCM, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền; Bí thư Đoàn TNCS.HCM, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV DVCI Tân Bình. (Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Đảng ủy Công ty TNHH MTV DVCI Tân Bình ch/bị ND)

* Tại PH2, Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-14g: Họp giao ban tiến độ Dự án Metro 2.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, P.TCKH, VP.ĐKĐĐ, Cty DVCI, Ban BTGPMB, Ban TCD, UBND P4, P5, P7, P11, P12, P14, P15.

-14g30: Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các DA: xây dựng nhà ga hành khách T3, xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, mở rộng Hoàng Hoa Thám, cải tạo đường Cộng Hòa, cải tạo tuyến mương Nhật Bản, cải tạo kênh A41(các đơn vị cùng ch/bị ND)

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, BQLDA, UBND P2, P4, P12, P13, P.15

* Đ/c Thái Thị Lan Chi họp giải quyết đơn PH1.

- 14g:  Một nội dung liên quan Phường 5

Mời: P.YT, TTYT, P.TCKH, UBND P5, Ban TCD/Q.

-14h45g: Một nội dung liên quan Chợ PVH

Mời: Tr.P.NV, Tr.BQL Chợ Phạm Văn Hai, Ban TCD/Q.

Thứ Năm

16/3

*8g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 125 tại Hội trường Quận ủy.

*8g: Hội nghị chuyên đề “Chính sách bảo hiểm y tế cho toàn dân” tại Hội trường A, Trung tâm Chính trị quận (Ban TG QU phối hợp BHXH ch/bị ND, TM)

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự buổi khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội Thành phố về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại HT1 (P.GDĐT ch/bị ND).

Mời: P.GDĐT, P.TCKH, UBND 15 phường, 02 trường dân lập P15.

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi nghe các đơn vị chuẩn bị phục vụ kế hoạch giám sát công tác công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai; thực hiện công tác chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, tại PH1.

Mời: Trưởng P.TNMT; Trưởng P.NV, Trưởng P.QLĐT, Chánh VPUBND/Q; giám đốc VPĐKĐĐ CN Tân Bình; Tổ CNTT, KSTTHC.

*14g: TTQU, CN UBKTQU, đại diện lãnh đạo BTCQU tiếp Đoàn kiểm tra theo QĐ 299, 300-của UBKTTU tại Phòng họp BTVQU.

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành họp giải quyết đơn HT1.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn PCT, P.QLĐT, P.TNMT, UBND P8, Ban TCD/Q.

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự họp tại Đảng ủy P12.

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp BCĐ Phòng không nhân dân quận tại PH1 (BCHQS/Q ch/bị ND, TM)

Mời: Thành viên Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân quận.

 

 

Thứ  Sáu

17/3

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

*8g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 28/02/2023 về khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận số 337-TB/UBKTTU ngày 06/01/2023 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy  tại HT1 (VPUBNDQ ch/bị ND)

Mời: P.QLĐT, P.NV, Đội TTĐB, UBND 15 phường.

*Đ/c Lê Thị Thu Sương tham gia Đoàn công tác của NHCSXH/TP từ ngày 17/3 -19/3.

*8g: TTQU, TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy dự Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022 tại Nhà VHLĐ/Q.TB (LĐLĐ/Q ch/bị ND, TM).

 

*14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương chủ trì Hội nghị giao ban chuyên đề “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viêntại HTQU (Ban TCQU ch/bị ND, TM).

*14g: TTUB dự Hội nghị kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023 tại HT TTHC/Q (P.VHTT ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác PCCC & CNCH năm 2023, tại PH1 (CAQ ch/bị ND, VPUB ch/bị TM)

 

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn kiểm tra công trình xây dựng

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Phường 5, tại UBND Phường 5 (Đảng ủy Phường 5 ch/bị ND, TM)

Thứ Bảy

18/3

*TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự Khai mạc Giải Bóng đá Nữ công nhân, viên chức, lao động Q.TB, tại Nhà VHLĐ/Q.TB

 

Chủ nhật

19/3

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA