Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Back

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 10, năm 2023 (từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

06/3

*7g25: Chào cờ đầu tuần tại Hội trường Trung tâm hành chính quận.

*8g: TTQU làm việc với trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy tại Phòng họp BTVQU.

*9g30: Họp TTQU tại phòng họp BTVQU.

 

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VPUB ch/bị ND, TM).

*14g: Đ/c Trương Tấn Sơn họp về dự án khu đất công trình công cộng phường 6 tại Sở Giao thông vận tải (BQLDA, BBTGPMB cùng dự)

*15g: Đ/c Phạm Thị Thành dự họp Chi bộ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện 1A) (Chi bộ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị ND, TM)

Thứ Ba

07/3

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà chủ trì hội nghị kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện Chương trình 21-CTr/QU của Quận ủy về thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU của BTVTU về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030” đối với Đảng ủy Phường 2 và đồng chí Lâm Việt Thảo, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 2, tại UBND/P2 (Đảng ủy Phường 2 ch/bị ND).

Mời: Thành viên Đoàn kiểm tra.

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại Hội trường A – Bộ Tư lệnh Thành phố (số 291 CMT8 P12 Q10).

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp thông qua báo cáo thực hiện Chương trình số15-CTr/QU của Quận ủy về đầu tư, cải tạo và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và thể thao phục vụ cộng đồng tại PH2 (P.VHTT ch/bị ND).

Mời: Lãnh đạo các đơn vị: UBMTTQVN/Q (đ/c Lê Thị Thu Trà), LĐLĐ/Q (đ/c Lê Thị Thúy Hồng), Ban TGQU (đ/c Nguyễn Thị Liễu), P.VHTT (đ/c Hoàng Văn Tài), P.LĐTBXH (đ/c Lê Thị Ánh Thủy),  P.GDĐT (đ/c Trần Khắc Huy), TT.VH-TT (đ/c Nguyễn Hồng Phúc), HLHPN/Q (đ/c Bùi Thị Hải Hà), QĐ (đ/c Đoàn Long), BTĐU P13 (đ/c Trần Sinh Hùng), BTĐU P7 (đ/c Ngô Thị Thùy Trang), BTĐU P10 (đ/c Bùi Thị Mai Quyên), BTĐU P11 (đ/c Bùi Thị Hằng).

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi họp về việc thu hồi sạp chợ PVH, tại PH1.

Mời: P.KT, P.TCKH, PTP, BQL chợ PVH

 

 

 

 

 

 

 

*14g: Đ/c Lê Hoàng Hà chủ trì hội nghị kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện Chương trình 21-CTr/QU Quận ủy về thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU của BTVTU về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030” đối với Đảng ủy Phường 10 và đồng chí Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy Phường 10 tại UBND/P10 (Đảng ủy Phường 10 ch/bị ND).

Mời: Thành viên Đoàn kiểm tra.

*14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng tại PH1 (P.LĐTBXH ch/bị ND)

Mời: Lãnh đạo UBMTTQVN/Q, Phòng LĐTBXH, P.VHTT. P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, P.NV, P. GDĐT, BCH QS/Q, BCHCA/Q.

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp:

-14g:Nghe Ban BTGPMB báo cáo điều chỉnh đăng ký kế hoạch vốn thực hiện Dự án hỗ trợ để thu hồi đất đầu tư xây dựng cụm trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng Phường 6.

Mời: P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, Ban QLDA, UBND P6

-14g45: Nghe các đơn vị báo cáo về DA ĐTXD mới chung cư 350 Hoàng Văn Thụ P4 Q.TB và một nội dung có liên quan (P.QLĐT ch/bị ND)

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn, P.TP, P.TNMT, P.TCKH, BBTGPMB, Cty DVCI, UBND 4.

-15g45: Nghe các Ban Quản lý Dự án ĐTXD khu vực quận Tân Bình báo cáo các phương án triển khai thực hiện dự án cải tạo kênh A41.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.QLĐT, P.TNMT, BBTGPMB, UBND P4

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi họp nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, tại PH2 (P. NV ch/bị ND)

Mời: P. NV, VP.UBND/Q

 

Thứ  Tư

08/3

*7g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương) dự họp mặt kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2023) và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại Nhà VHLĐ/Q (P.LĐTBXH, HLHPN/Q phối hợp ch/bị ND; P.LĐTBXH, HLHPN/Q, VPUB/Q ch/bị TM)

Mời: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN/Q; BDVQU, BTGQU; Thành viên Ban VSTBPN & BĐG quận; BCH HLHPN/Q; Đại diện lãnh đạo UBND 15 phường, Đ/d Ban VSTBPN và BĐG 15 phường và Thường trực 20 cơ sở Hội.

* Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp:

- 8g Nghe P.TNMT báo cáo việc thu hồi toàn bộ diện tích đất tại khu đất số 04 Phạm Phú Thứ, Phường 11

Mời:  Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TCKH, P.TP, P.QLĐT,  CCT, UBND P11

- 9g:Nghe Phòng Quản lý Đô thị báo cáo đề xuất phương án sử dụng hiệu quả các mặt bằng của HTX Lý Thường Kiệt tại địa chỉ số 43-45 đường Long Hưng và số 3-5 Phú Hòa, P7, Q.TB

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TCKH, P.TP, P.TNMT, BBTGPMB, Cty DVCI, UBND P7.

- 10g: Nghe báo cáo, đề xuất giải quyết đơn liên quan căn nhà số 159/2A Bạch Đằng, P2.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, UBND P2, Ban TCD/Q.

 

 *14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp giao ban công tác đổi sổ ghi chép ban đầu về Dân số giai đoạn 2021-2025 tại PH2 (P.YT ch/bị ND)

Mời: P.Y tế, PCT UBND và Chuyên trách dân số 15 phường.

* 14g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp kiểm điểm  những hạn chế, thiếu sót sau Kết luận Thanh tra số 10/KL-TTTP-P5 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Thanh tra Thành phố, tại HT1 (VP.UBND/Q ch/bị ND, TM)

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

-14g: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ dự án Nhà ga hành khách T3 để thông qua chứng thư xác định giá trị còn lại của vật tư thu hồi đối với các tài sản trên đất của 02 đơn vị quân đội Sư đoàn 370 và Lữ 918.

Mời: Thành viên HĐ

-15g: Làm việc với Cty Tây Nam về giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến việc bồi thường của Cty do thực hiện DA đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa (Ban BTGPMB ch/bị ND, VPUB/Q phát hành GM)

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P. TP,  UBND P13

 

Thứ Năm

09/3

*8g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 124 tại Hội trường Quận ủy

*8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự họp về công tác xử lý đối với các cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy và các cơ sở không đáp ứng chỉ tiêu, yêu cầu theo quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại HT1 (CAQ ch/bị ND).

Mời: CAQ, P.TP, PVHTT, UBND 15 phường.

 

 * Tại HT1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp:

-14g: Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo Quy hoạch khu đất C30 phường 6.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TCKH, Cty DVCI, UBND P6

-15g: Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo Quy hoạch khu đất số 446 Hoàng Văn Thụ P4

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q),P.TNMT, P.TCKH, TTVHTT, UBND P4

-15g30: Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo Quy hoạch khu đất CMC Phường 8.

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT/Q), P.TNMT, P.TCKH, UBND P.8

* 14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi chủ trì họp thành viên thực hiện nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tại PH1.

Mời: thủ trưởng các đơn vị: P.NV, P.TNMT, P.TCKH, P.TP, P.VHTT, P.LĐTBXH, P.YT, P.QLĐT, CA/Q, BHXH, VP.ĐKĐĐ, VP.UBND.

Thứ  Sáu

10/3

*8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tiếp cán bộ, đảng viên, công dân theo Quy định số 2405-QĐ/TU và KH tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐNDTP, đơn vị bầu cử số 22 tại Phòng tiếp dân, trụ sở TTHC/Q.

*8g: TTQU, TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi), Ban TT UBMTTQVN/Q dự Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự lòng, lề đường trên địa bàn quận tại HT1 (UBMTTQVN/Q ch/bị ND, TM).

Mời: Đại diện lãnh đạo: BDVQU, BTGQU, VPQU, VP.UBND, P.QLĐT, Đội TTĐT, BCHCA/Q, các tổ chức chính trị - xã hội quận; Đại diện Ban Tư vấn về Dân chủ - Pháp luật, VH-XH, Ban Dân tộc và Tôn giáo, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các tổ chức thành viên; Đại diện ĐU-UBND-Ban TT UBMTTQVN 15 phường, cấp ủy chi bộ khu phố, BĐHKP, Ban công tác Mặt trận KP.

*8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), đ/c Nguyễn Xuân Tiến (BTGQU)dự Hội nghị Báo cáo viên Thành phố tháng 3/2023 tại Hội trường lầu 2 – Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu Q3.

Mời: PGĐ TT Chính trị/Q, đại diện Ban Giám đốc BHXH/Q.

*8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì hội nghị Đảng ủy CQCQ quận tại PH2.

Mời: Đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, đ/c Phó CN UBKT Đảng ủy.

* Tại PH1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì:

- 08g: Họp liên quan nhà đất số 11/31 Nguyễn Văn Mại, P4.

Mời: Thanh tra S.TNMT, S.XD, P.TNMT, P.TCKH, CN.VPĐKĐĐ,  UBND P4, Ban TCD/Q (P.TNMT ch/bi ND, Ban TCD/Q phát hành GM).

-09g: Nghe báo cáo, đề xuất giải quyết đơn liên quan hẻm 11 Nguyễn Hồng Đào, P14.

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, UBND P14, Ban TCD/Q.

-9g30: Nghe Phòng TNMT báo cáo cấp giấy chứng nhận và quy hoạch lộ giới nhà đất số 270/1 đường Hồng Lạc, P.11

Mời: P.QLĐT, VPĐKĐĐCNTB, UBND P.11

 -10g: Nghe VPĐKĐĐ báo cáo giải quyết hồ sơ cấp GCN nhà đất số 130/13 Trần Thái Tông, phường 15

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, UBND P.15

*8g: Đ/c Nguyễn Ngọc Phú, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương dự Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tại Phòng họp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Mời: các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

 

*14g: TTUB chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ngànhTư pháp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, tại HTQU (P.TP ch/bị ND, TM)

*8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06/CP năm 2022 trên địa bàn quận, tại HT1 (CA/Q ch/bị ND, TM).

 

Thứ Bảy

11/3

*8g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và báo cáo thời sự quý 1/2023 của Đảng ủy Doanh nghiệp quận tại HTQU (Đảng ủy Doanh nghiệp quận ch/bị ND, TM)

*TTUB (đ/c Thái Thị Lan Chi) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận.

*18g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TTUB (đ/c Lê Thị Thu Sương), lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy dự Hội thi “Duyên dáng áo dài” - Vòng Chung kết tại Nhà VHLĐ/Q

(LĐLĐ/Q ch/bị ND, TM).

Chủ nhật

12/3

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại TTHC quận.

 

DANH MỤC DANH MỤC

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA