Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

Quận Tân Bình tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021

Để bổ sung nhân sự làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã ban hành kế hoạch số 309/KH-UBND  ngày 01/12/2021 về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021 – 2022.
Theo đó, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình có nhu cầu tuyển dụng 322 viên chức, gồm 210 giáo viên và 112 nhân viên cho các trường công lập  bậc mầm non và cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận, cụ thể:
- Giáo viên mầm non: 42
- Giáo viên tiểu học: 84
- Giáo viên trung học cơ sở: 84
- Văn thư: 09
- Thủ quỹ : 04
- Thư viện: 07
- Thiết bị, thí nghiệm: 07
- Công nghệ thông tin: 18
- Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật : 24
- Y tế: 17
- Kế toán: 26
Giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền - quận Tân Bình tham gia Hội diễn văn nghệ
ngành giáo dục và đào tạo Thành phố năm 2021
 
Đây là kỳ tuyển dụng đầu tiên được thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Và cũng là lần đầu tiên tính từ năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh được phép tuyển dụng viên chức làm công tác Y tế, Kế toán  trong trường học sau gần 7 năm tạm ngưng việc tuyển dụng các vị trí này.  
Và cũng bắt đầu từ hôm nay, 15/12/2021, việc thu phí tuyển dụng kể cả với hình thức xét tuyển chính thức được áp dụng theo hiệu lực thi hành của Thông tư 92/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Hiện, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã gửi Sở Nội vụ thực hiện quy trình phê duyệt đối với Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021 – 2022 theo quy định tại thời điểm ban hành./.
(CTV Nguyễn Đình Tuấn - CV P.GD-ĐT)

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA