Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

DANH MỤC DANH MỤC

Back

HỘI NGHỊ “Hướng dẫn, chuyển giao Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc cập nhật, quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh; cấp phép một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực công thương trên địa bàn quận - Giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và kinh nghiệm sử dụng nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp - Giới thiệu về Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (I-Star)”

        Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-UBND-KT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận về việc triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn quận Tân Bình; ngày 14 tháng 4 năm 2023, Phòng Kinh tế tổ chức Hội nghị chuyên đề khoa học và công nghệ, tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Hưng Sơn - Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Nguyễn Thị Liễu - Quận Ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Huỳnh Minh Đức - Trung Tâm Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý Thành phố (GIS), Đào Tuấn Anh - Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ.

        Cùng hơn 100 cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, ban quản lý các chợ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 phường, chuyên trách kinh tế 15 phường và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có liên quan trên địa bàn quận.

        Hội nghị chuyên đề bao gồm 03 nội dung chính:

1. Hướng dẫn, chuyển giao Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc cập nhật, quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh; cấp phép một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực công thương trên địa bàn quận;

2. Phổ biến các giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và kinh nghiệm sử dụng nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

3. Giới thiệu về Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (I-Star).

        Thông qua hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tăng cường thông tin tuyên truyền về vai trò của khoa học và công nghệ; đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận; khuyến khích các cơ quan, đơn vị tham gia vào hoạt động đổi mới sáng tạo, từng bước thực hiện quá trình chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

        Phòng Kinh tế./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA