Doanh nghiệp Quận Tân Bình
Đồng hành cùng doanh nghiệp Tân Bình hội nhập kinh tế Quốc tế
Back

Thông báo về việc Hỗ trợ, hướng dẫn cấp Giấy đi đường trên địa bàn quận Tân Bình

Thông báo về việc Hỗ trợ, hướng dẫn cấp Giấy đi đường trên địa bàn quận Tân Bình, Chi tiết xem file đính kèm


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website