Doanh nghiệp Quận Tân Bình
Đồng hành cùng doanh nghiệp Tân Bình hội nhập kinh tế Quốc tế
Back

Hướng dẫn việc thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hộ, cá nhân phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản

/documents/20574/494499/chuyen+nhuong+bat+dong+san.pdf/0bdaf555-54f4-46b4-8035-9cd8a8f4f71d

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website