Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

Hướng dẫn cá nhân, tổ chức gửi kiến nghị cử tri trực tuyến

Tải tập tin đính kèm tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA