Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

PHƯỜNG 1 RA MẮT TỔ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ TRANG THÔNG TIN KẾT NỐI NHÂN DÂN

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao kết quả giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trên địa bàn Phường 1, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ dịch vụ công trực tuyến để hướng dẫn người dân trong thực hiện TTHC qua đó thông tin, tuyên truyền cho người dân về lợi ích của việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, về nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2023 của Phường 1.

Chiều ngày 08/5/2023, Ủy ban nhân dân phường tổ chức ra mắt Tổ dịch vụ công trực tuyến của phường, giới thiệu Trang thông tin kết nối nhân dân và triển khai Mô hình “Ngày 2 không” trong giải quyết TTHC trên địa bàn Phường 1.

Tại buổi lễ, hội nghị đã được xem đoạn clip tuyên truyền Đề án 06 - đây cũng là sản phẩm đầu tay của Tổ dịch vụ công trực tuyến, giới thiệu về Trang thông tin kết nối nhân dân và được nghe bà Phan Hoàng Oanh - Phó Chủ tịch UBND Phường 1 triển khai mô hình “Ngày 2 không” và thông qua Quyết định kiện toàn Tổ Dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân Phường.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA