Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Back

Hướng dẫn việc thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hộ, cá nhân phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản

/documents/20574/494499/chuyen+nhuong+bat+dong+san.pdf/0bdaf555-54f4-46b4-8035-9cd8a8f4f71d

Danh mục Danh mục