Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

Ủy ban nhân dân Phường 12 tăng cường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc

Thực hiện Công văn số 2781/UBND-CCHC ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc.

Nhằm tạo hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, giảm bớt các hồ sơ không cần thiết, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức; kỹ năng nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao.

Ủy ban nhân dân Phường 12 tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” (bộ phận Một cửa) đối với 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại phường, cụ thể như sau:

- Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

- Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thế ký, không thể điểm chỉ được).

- Đăng ký khai tử.

- Thông báo lưu trú thực hiện tại Công an phường.

Bên cạnh đó kể từ ngày 1/12/2022 Ủy ban Nhân dân phường 12 đã triển khai thực hiện thu phí bằng biên lai điện tử.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 12.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA