Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Back

TIẾP NHẬN Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN ĐỂ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu, 12 nhiệm vụ trọng tâm và 07 chương trình đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng bộ thành phố chuẩn bị bước vào năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X và triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI (sẽ diễn ra vào quý IV năm 2020); đây là giai đoạn nước rút có ý nghĩa quan trọng chuẩn bị chu đáo văn kiện và nhân sự cho Đại hội khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Căn cứ Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về khảo sát, tiếp nhận ý kiến của Nhân dân góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình xây dựng Kế hoạch số 220-KH/QU ngày 06 tháng 9 năm 2019 về tổ chức tiếp nhận ý kiến của Nhân dân trên địa bàn quận, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước. Ban Thường vụ Quận ủy trân trọng kính mong đông đảo nhân dân tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Hồ Chí Minh về mọi mặt, đặc biệt là những vấn đề trọng tâm sau:

1. Các giải pháp tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố nhanh, bền vững, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; phát triển hệ thống doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Giải pháp đột phá thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng xã hội, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa - thể thao; phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo để thành phố thật sự là trung tâm của các nước và khu vực,… gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân: ngập nước, kẹt xe, an toàn giao thông, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, cải tạo kênh rạch, xử lý rác thải, tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế,…

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người thành phố phát triển toàn diện. Bảo tồn và phát huy văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội.

4. Công tác giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.

5. Công tác xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền thành phố hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng thành phố thông minh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, hợp tác với các địa phương nước ngoài, tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ cho quá trình phát triển và hội nhập của thành phố. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân quận có thể tham gia góp ý thông qua các hình thức sau:

- Phản ánh trực tiếp cho cấp ủy, chính quyền địa phương;

- Trong các buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo phường, đơn vị với Nhân dân;

- Góp ý qua điện thoại, họp dân tại từng tổ dân phố, khu phố;

- Trong các cuộc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phường, quận, thành phố;

- Trong các buổi tiếp xúc của các giới, ngành mình, …;

- Thông qua các họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, …;

- Tham gia khảo sát trực tiếp, thăm dò dư luận xã hội trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020 và góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức…

Cấp ủy Đảng, chính quyền quận Tân Bình rất mong đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng góp ý, hiến kế nhằm mục đích xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website