Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

THANH TRA QUẬN TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

THANH TRA QUẬN TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

 

          Thực hiện kế hoạch số 48/KH-TTQ ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Thanh tra quận Tân Bình về tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chiều ngày 18 tháng 9 năm 2023, tại phòng họp của cơ quan Thanh tra quận Tân Bình (số 332 Trường Chinh, Phường 13, quận Tân Bình), Thanh tra quận tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành – một nội dung quan trọng có liên quan đến hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Công chức Thanh tra quận tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành

         Hội thi nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức cơ quan về phòng, chống tham nhũng và kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cơ quan về những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Bà Ung Thị Minh Trang - Phó Chánh Thanh tra quận trao giải thưởng cho các thí sinh tham gia Hội thi

          Hội thi cũng đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị. Ngoài ra, Hội thi còn giúp công chức cơ quan nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật để thực hiện tốt công tác thanh tra. Từ đó, ứng dụng những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 vào hoạt động thực tiễn./.

Thanh tra quận

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA