Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

SỔ TAY HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

“Sổ tay hướng dẫn sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ” do Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn, xuất bản nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tài liệu hướng dẫn thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn tập trung vào các khía cạnh cốt lõi liên quan mật thiết đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm nguyên liệu, nước, hóa chất, năng lượng và an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Quý Doanh nghiệp vui lòng sử dụng mã QR-Code để tải tài liệu online:

PHÒNG KINH TẾ QUẬN TÂN BÌNH.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA