Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

QUẬN TÂN BÌNH: TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2023

Ngày 23/3, Ban Dân vận Quận ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Tấn Đạt, Chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Bình; Nguyễn Bá Thành, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình; Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận Tân Bình.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo, trong năm 2022, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, đáng khích lệ. Về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với việc học tập và làm theo Bác, toàn quận Tân Bình đã có rất nhiều mô hình, công trình hay, hiệu quả thiết thực tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, giải quyết các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, chỉnh trang đô thị, chăm lo cho các đối tượng yếu thế được tập trung thực hiện hiệu quả đã tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của Nhân dân. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận có sự chuyển biến tốt, không có tiêu cực, nhủng nhiễu bị phản ảnh; mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính luôn đạt ở tỷ lệ cao. Công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung thực hiện nghiêm từ quận đến phường, xử lý tốt các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận được tăng cường thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phù hợp với tình hình của quận.

Hội nghị cũng được nghe các báo cáo tham luận của các đơn vị về công tác phối hợp giữa khối vận và ủy ban nhân dân các phường về dân vận chính quyền, cải cách hành chính, việc triển khai các dự án trên địa bàn và việc thực hiện các phong trào, mô hình dân vận khéo và công tác tập hợp vận động nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương,…

Đồng chí Bùi Hoàng Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 1

báo cáo tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã tổ chức ký kết kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2023 và kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện mô hình “Nhà nước kêu gọi – Nhân dân đồng hành” trên địa bàn quận.

Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã tổ chức ký kết kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2023 và kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện mô hình “Nhà nước kêu gọi – Nhân dân đồng hành” trên địa bàn quận

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Bình đề nghị Ủy ban nhân dân quận và Ban Dân vận Quận ủy quận Tân Bình tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 07-CTrPH/BDVQU-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026, triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2023 và kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện mô hình “Nhà nước kêu gọi – Nhân dân đồng hành”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhất là các chương trình, công trình trọng điểm của quận; phát huy dân chủ và thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhanh chóng khắc phục những hạn chế trong quá trình phối hợp, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Duy trì và thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, nhất là tại các trường học trên địa bàn quận, vận động các hộ cho thuê phòng trọ, cho thuê mặt bằng đồng thuận giảm giá cho thuê để hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh. Giao cho Ban Dân vận Quận ủy quận Tân Bình tổ chức quán triệt, triển khai, phổ biến kỹ nội dung “5 không” theo hướng dẫn của Ban Dân vận Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo việc đăng ký thực hiện các mô hình, công trình thi đua “Dân vận khéo” nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất; quan tâm thực hiện cải cách hành chính, thực hiện chính quyền số, chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA