Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

PHƯỜNG 1 ĐỒNG HÀNH CÙNG PHỤ NỮ TRONG KHỞI NGHIỆP VÀ KẾT NỐI

   Hội Liên hiệp Phụ Nữ phường 1 đã tổ chức chương trình " Trao Vốn Khởi Nghiệp" thực hiện mô hình " 4 ĐỒNG " đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp và kết nối, giúp cho Hội viên tiếp cận được nguồn vốn của Hội, tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước trong việc thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm giúp cho hội viên sớm tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp hội viên phụ nữ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng thu nhập gia đình và ổn định cuộc sống.

   Trong tháng 5/2023 Hội đã tiến hành phát vay đợt 2 năm 2023 cho 10 dì, chị hội viên phụ nữ với tổng số tiền là 200.000.000 đồng. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục triển khai kịp thời các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp và kết nối đồng thời thường xuyên kiểm tra để hội viên, phụ nữ hoàn trả vốn đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi tại địa phương.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA