Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Back

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT GIA HẠN THẺ BHYT THEO HỘ GIA ĐÌNH CÓ GIẢM TRỪ MỨC ĐÓNG

NGUỒN: BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

 

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 09/12/2022)

Liên kết Website Liên kết Website