Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Back

Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019


Sáng ngày 08/11/2019, tại Trung tâm Hành chính quận đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận Tân Bình. Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì Hội nghị. Đến tham dự hội nghị có ông Trần Phước Tường phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố

Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến, Phó Chủ tịch UBND quận trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến, Phó Chủ tịch UBND quận trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất được Tổng cục Thống kê thực hiện theo qui trình 10 năm một lần trên phạm vi toàn quốc. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tiến hành trên toàn quốc kể từ ngày thống nhất đất nước. Trong suốt quá trình tổ chức thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND quận, Ban Chỉ đạo các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm theo từng công việc được phân công, đặc biệt là thường xuyên kiểm tra, giám sát tại địa bàn trong suốt quá trình diễn ra thu thập thông tin hộ dân để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo chất lượng thông tin thu thập được.

Kết quả sơ bộ cho thấy, Tính đến ngày 1/4/2019 quận Tân Bình có qui mô dân số là 133.745 hộ, tương ứng 474.792 nhân khẩu, tăng 30.325 hộ sau 10 năm tổng điều tra; Số người bình quân hộ năm 2019 là 3,55 người. Cơ cấu hộ từ 1 đến 3 người có xu hướng tăng và năm 2019 chiếm tỷ trọng cao nhất với 52,41%. Ngược lại quy mô hộ từ 7 người trở lên năm 2019 chỉ chiếm tỷ trọng 5,14%. Dân số theo giới tính cho thấy tỷ trọng giới tính nữ ngày càng giảm, thời điểm 1/10/1979 là 54,84% thì đến thời điểm 1/4/2019 tỷ trọng giới tính nữ chỉ chiếm 51,55%.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Phước Tường, Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố đánh giá cao công tác tổ chức chỉ đạo và phối hợp thực hiện của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở các cấp, đặc biệt ghi nhận công sức đóng góp của hơn 900 tổ trưởng và điều tra viên 15 phường đã làm tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tác nghiệp, góp phần vào thành công của cuộc Tổng điều tra, đảm bảo thời gian, chất lượng thông tin thu thập được với độ tin cậy cao. Kết quả từ cuộc Tổng điều tra này có ý nghĩa quan trọng, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 – 2020.

Trong hội nghị này, với thành công của cuộc Tổng điều tra, đã có 4 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, 33 tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố và 52 tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Tân Bình.

Chi cục Thống kê quận Tân Bình


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website