Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

Đề án "Sắp xếp khu phố trên địa bàn Phường 5, quận Tân Bình"

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 5

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA