Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Back

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 09-2023

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 09-2023
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 18/09/2023 ĐẾN NGÀY: 23/09/2023
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202370010477 NGUYỄN THỊ SƯƠNG Số 42/36 Đường Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 18/09/2023 03/10/2023
2 202370010478 NGUYỄN HỮU TRÍ Số 373/65/5 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 18/09/2023 03/10/2023
3 202370010479 NGUYỄN VĂN THỦY Số 72/47 Đường Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 18/09/2023 03/10/2023
4 202370010480 LÊ THỊ DUNG Số 25/7 Đường Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 19/09/2023 04/10/2023
5 202370010481 NGUYỄN THỊ CỦA Số 387/5 Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 19/09/2023 04/10/2023
6 202370010482 ĐỖ TRẠNG NGUYÊN Số 32/19 Đường Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 19/09/2023 04/10/2023
7 202370010483 NGÔ THỊ HỒNG HOA Số 42/67 Đường Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 20/09/2023 05/10/2023
8 202370010484 NGUYỄN THỊ THƠM Số 521/91/4B Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 20/09/2023 05/10/2023
9 202370010485 TRẦN THỊ THU THỦY Số 152/14 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 20/09/2023 05/10/2023
10 202370010486 NGUYỄN VĂN LẠC Số 80/27 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 20/09/2023 05/10/2023
11 202370010487 TRẦN HẬU TUẤN Số 25 Đường Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp lại giấy phép xây dựng 20/09/2023 27/09/2023
12 202370010488 PHẠM THỊ HÒA Số 690/6 Đường Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 21/09/2023 06/10/2023
13 202370010489 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Số 31/22 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 21/09/2023 06/10/2023
14 202370010490 PHẠM NGỌC TRÁC Số 1219/27 Đường Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 21/09/2023 06/10/2023
15 202370010491 NGUYỄN KIẾN HIỆP Số 32/20 Đường Khai Trí, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 21/09/2023 06/10/2023
16 202370010492 ĐOÀN VĂN NGỌC HIẾU Số 958/35/8 Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 22/09/2023 09/10/2023
17 202370010493 HỒ HUÊ HÀO Số 312/24A Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 22/09/2023 09/10/2023
18 202370010494 NGUYỄN NGỌC HÀ PHƯƠNG Số 720 Đường Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/09/2023 09/10/2023
19 202370010495 PHẠM THỊ THU Số 113/9B Đường Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/09/2023 09/10/2023
20 202370010496 NGUYỄN XUÂN HỒNG Số 228/15 Đường Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 22/09/2023 09/10/2023
21 202370010497 BÙI THỊ HOÀNG TRIỀU Số 66/19/8 Đường Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/09/2023 10/10/2023
22 202370010498 LÊ THỊ KIM DUNG Số 116/109/11 Đường Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 23/09/2023 10/10/2023
23 202370010499 TRẦN VĂN HIẾU Số 83/20/9 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Gia hạn giấy phép xây dựng 23/09/2023 02/10/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA