Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Back

ĐẢNG ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9 TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN VIẾT TIN, BÀI TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NĂM 2023

 

         Tại Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, báo chí, internet, xuất bản; tăng cường năng lực quản lý không gian mạng. Xây dựng các cơ quan báo chí, tổ hợp truyền thông chủ lực đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền thiết yếu, làm chủ mặt trận thông tin”. Và trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự phát triển bùng nổ của intenet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích thiết yếu trong đời sống xã hội, tạo ra môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác sử dụng thông tin và thâm nhập vào cuộc sống của mọi người.

Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2023, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường 9 phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa- Thể thao Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, biên tập tin, bài trên trang thông tin điện tử đến gần 100 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên phụ trách công tác viết tin tại các đơn vị. Tại hội nghị đã nghe Nhà báo Trà Đức Khang – Phó Giám đốc phụ trách Trung Tâm Thông tin – Triển lãm Sở văn hóa – Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt nhiều nội dung về cách viết các thể loại tin, bài, cách đặt tiêu đề, cách phát hiện đề tài và khai thác tài liệu; các kiến thức, kỹ năng chụp ảnh, đặc biệt là chụp ảnh bằng điện thoại thông minh… để áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn lần này đã góp phần giúp cán bộ phụ trách viết tin cập nhật thêm những kiến thức, kỹ năng viết tin, bài, tuyên truyền, xây dựng bản tin tại đơn vị theo xu hướng hiện đại. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, số lượng tin, bài trên trang thông tin điện tử trên địa bàn quận Tân Bình 

                                                                                                         ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA