STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2023140027051 10/01/2023 Hài lòng
2 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2023140027505 21/02/2023 Hài lòng
3 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202390000069 21/02/2023 Không hài lòng
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2023140027557 22/02/2023 Hài lòng
5 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202390000081 Nhờ anh chị hỗ có line riêng - hỗ trợ xử lý hồ sơ nhanh ( chấp nhận tính phí ) , do KH cần bán nhà cho bên thứ 3 ( ngân hàng cần giấy xác nhận quy hoạch để ra kq định giá ) - thời gian 11 ngày chưa kể thứ 7 cn , vì vậy mà kéo dài đến nửa tháng. Cảm ơn 13/03/2023 Bình thường
Page 1/1
50
Showing 5 results.