STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140021541 Trong lúc kê khai hồ sơ đăng ký GP Hộ kinh doanh tôi có ghi vào mục gửi kết quả vào địa chỉ và người nhận không phải là người khai hồ sơ, tuy nhiên bưu điện vẫn gửi về theo thông tin người kê khai hồ sơ và tại địa điểm kinh doanh. 17/06/2022 Không hài lòng
6 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024276 Tiếp nhận hồ sơ quá lâu 03/10/2022 Không hài lòng
7 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024333 06/10/2022 Không hài lòng
Page 2/2
4
Showing 5 - 7 of 7 results.