Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền - [2020140008739] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Thị Chuyên - [2021140010333] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Trần Nhật Ánh - [2021140010330] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: PHẠM THỊ HỒNG LOAN - [2021140010329] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: LÊ THỊ BÍCH PHƯƠNG - [2021140010328] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRƯƠNG BÁCH HÙNG - [2021140010327] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HỒ KIM THƯ - [2021140010326] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA - [2021140010325] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HỒ THỊ HƯỜNG - [2021140010324] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HUỲNH THỊ MỸ HẠNH - [2021150000221] Về việc: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh