Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập
Liên kết web
Sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Nhóm:  
Tổng số: 26  
Tiêu đềNhómTệp đính kèm
d Bãi bỏ thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định v/v bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận - huyện trong lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Bãi bỏ thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định v/v bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận - huyện trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ Bãi bỏ thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định v/v sửa đổi, bãi bỏ các văn bản của UBND TP quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, UBND quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng Sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường xã, trị trấn trong lĩnh vực Đất đai, xây dựng, nhà ở và công sở Sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định v/v bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận - huyện trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước Bãi bỏ thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định v/v bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM trong lĩnh vực lao động - tiền lương - tiền công, việc làm, bảo hiểm y tế, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội Bãi bỏ thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính Tp và UBND quận - huyện trong lĩnh vực QLNSNN, Đầu tư phát triển và phân bổ NSNN,Giá, Tài chính DN và QL vốn của NN tại doanh nghiệp Sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định v/v bổ sung, bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận - huyện trong lĩnh vực Văn hóa quần chúng, Quảng cáo và Nghệ thuật biểu diễn thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bãi bỏ thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định v/v bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận - huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Bãi bỏ thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận - huyện trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định v/v sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải và UBND quận - huyện, phường xã, thị trấn thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị Sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định v/v bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định TTHC áp dụng tại UBND/Q-H, phường xã trong lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, Thành lập và phát triển doanh nghiệp Bãi bỏ thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định v/v thay thế thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch Sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết dịnh công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hành chính tư pháp mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân phường-xã. thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết điịnh Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính
tải pdf về
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính
tải pdf về
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay