Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập
Liên kết web
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 654  
Tên thủ tụcNhómTệp đính kèm
Thủ tục Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị LĨNH VỰC CÔNG SẢN
Xem word online
Thủ tục Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị LĨNH VỰC CÔNG SẢN
Xem word online
Thủ tục: Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị LĨNH VỰC CÔNG SẢN
Xem word online
Thủ tục : Thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản công QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
Xem word online
Thủ tục thành lập khu phố mới, ấp mới CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Xem word online
Thủ tục phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Xem word online
Thủ tục công nhận phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Xem word online
Thủ tục thi nâng ngạch công chức CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Xem word online
Thủ tục thi tuyển công chức CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Xem word online
Thủ tục tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Xem word online
Danh mục TTHTC thuộc thẩm quyền Phường/Xã Danh mục TTHTC thuộc thẩm quyền Phường/Xã
Xem word online
Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận – huyện Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
Xem word online
Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận – huyện Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
Xem word online
Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Điều 7, Điều 88, Điều 90 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP; Điều 92 Luật Đấu thầu 2013) Lĩnh vực đấu thầu,lựa chọn nhà đầu tư
Xem word online
Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư (Điều 88, Điều 90 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP; Điều 92 Luật Đấu thầu 2013) Lĩnh vực đấu thầu,lựa chọn nhà đầu tư
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay