Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập
Liên kết web
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 394  
Tên thủ tụcNhómTệp đính kèm
LĨNH VỰC VĂN HÓA
Xem word online
LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
Xem word online
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng
Xem word online
Danh mục lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong quản lý hành chính
Xem word online
Danh mục lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật
Xem word online
Danh mục lĩnh vực hòa giải ở cơ sở
Xem word online
Danh mục lĩnh vực chứng thực
Xem word online
Danh mục lĩnh vực hộ tịch
Xem word online
DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC TÔN GIÁO, THI ĐUA - KHEN THƯỞNG, TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Xem word online
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế
Xem word online
Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của thanh tra thành phố (Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
tải pdf về
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
Xem word online
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của gói thầu thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định đầu tư
Xem word online
Thẩm tra và phê duyệt quyết toán các loại công trình
Xem word online
Thẩm định mua sắm, sữa chửa tài sản công
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay