Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
VĂN BẢN PHÁP QUY 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ_quan_ban_hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 289  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ
tải pdf về
về tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Xem word online
Kinh doanh bất động sản​
Xem word online
Luật Nhà ở
Xem word online
Luật số 56/ 2005/L-QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội về việc ​
Xem word online
Luật xây dựng
Luật đất đai
Xem word online
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
tải zip về
Hư­­ớng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Xem word online
Hướngdẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Xem word online
Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng
Tải về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù.
Tải về
thi hành Luật đất đai
Tải về
thu tiền sử dụng đất
Tải về
về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.
Xem word online
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng;kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
Xem word online
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
tải zip về
quy định xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại.
tải zip về
quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Xem word online
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
VĂN BẢN MỚI