Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
3
3
3
5
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
0
4
Chào mừng các bạn đến với Website Quận Tân Bình
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ (09/11)
B ất kỳ việc to việc nhỏ: Phải xem xét cho kỹ lưỡng. Phải bàn bạc kỹ lưỡng. Phải hỏi dân kỹ lưỡng. Phải giải thích kỹ lưỡng cho dân. Phải luôn luôn gần gũi dân. Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2000, tập 6, tr.5. B ất cứ việc gì đều phả...
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG VÀ TÍNH THỜI SỰ NÓNG HỔI CỦA “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” (09/11)
 Tác phẩm ra đời đã 70 năm nhưng luôn là một trong những tài liệu quan trọng, có tính thời sự nóng hổi về xây dựng Đảng. Những chỉ dẫn cụ thể của Hồ Chí Minh trong tác phẩm về những căn bệnh của cán bộ, đảng viên đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chỉ rõ, được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhận diện 27 biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn...
“QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NHIỆM VỤ CHĂM LO ĐỜI SỐNG ẤM NO, HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN” (09/10)
“QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NHIỆM VỤ CHĂM LO ĐỜI SỐNG ẤM NO, HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN”                                                                                                            PGS,TS LÊ QUỐC LÝ    Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc chăm lo đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước. Ngay từ những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ ...
“LÀM CÁN BỘ LÀ LÀM ĐẦY TỚ NHÂN DÂN, KHÔNG PHẢI LÀM QUAN” (18/03)
                                                                              Vừ Mí Kẻ    Năm 1956, tôi được cử về Hà Nội tham gia đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số đi thăm Trung Quốc bốn tháng. Hết thời gian tham quan, về nước, hôm sắp sửa trở lại Đồng Văn, tôi được tin sẽ được đến thăm Bác ở Phủ Chủ tịch. Tin ấy làm tôi vui như người đói được ăn, người khát được uống. Rồi chúng tôi được đưa đ...
NIỀM MONG ƯỚC CỦA TÔI LÀ ĐƯỢC GẶP BÁC (18/03)
Ngày tôi đi dự Hội nghị Phụ nữ Trung ương bàn về việc tiếp quản Thủ đô, đang họp thì nghe được tin Bác gọi tôi lên gặp Người. Tôi mừng quýnh bỏ bữa cơm chiều hôm đó và cũng chẳng chờ liên lạc tới dẫn đường, tôi hỏi thăm các anh đường sá đi  vào chỗ Bác rồi đeo ba lô một mình ra đi. Đoạn đường rừng trên mười cây số mà sao tôi thấy xa lắc xa lơ. Hai bàn chân tôi bước vội, bước vàng cứ ríu vào nhau n...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay