Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
3
3
3
5
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
0
4
Chào mừng các bạn đến với Website Quận Tân Bình
Tân Bình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (19/5/2017 - 19/5/2018) (19/06)
Xem video tại đây
Tuyên truyền "Tân Bình học tập và làm theo lời Bác" (18/06)
Nhằm tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận Tân Bình; qua đó đẩy mạnh, nhân rộng cách làm hay, các gương điển hình về học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong quận; Ban Tuyên giáo Quận ủy gửi các đơn vị nội dung đăng t...
Danh sách gương điển hình thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (19/5/2017 – 19/5/2018) (18/06)
Tải tập tin đính kèm tại đây  
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ (09/11)
B ất kỳ việc to việc nhỏ: Phải xem xét cho kỹ lưỡng. Phải bàn bạc kỹ lưỡng. Phải hỏi dân kỹ lưỡng. Phải giải thích kỹ lưỡng cho dân. Phải luôn luôn gần gũi dân. Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2000, tập 6, tr.5. B ất cứ việc gì đều phả...
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG VÀ TÍNH THỜI SỰ NÓNG HỔI CỦA “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” (09/11)
 Tác phẩm ra đời đã 70 năm nhưng luôn là một trong những tài liệu quan trọng, có tính thời sự nóng hổi về xây dựng Đảng. Những chỉ dẫn cụ thể của Hồ Chí Minh trong tác phẩm về những căn bệnh của cán bộ, đảng viên đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chỉ rõ, được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhận diện 27 biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay