Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
3
3
3
5
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
0
4
Chào mừng các bạn đến với Website Quận Tân Bình
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ (09/11)
B ất kỳ việc to việc nhỏ: Phải xem xét cho kỹ lưỡng. Phải bàn bạc kỹ lưỡng. Phải hỏi dân kỹ lưỡng. Phải giải thích kỹ lưỡng cho dân. Phải luôn luôn gần gũi dân. Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2000, tập 6, tr.5. B ất cứ việc gì đều phả...
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG VÀ TÍNH THỜI SỰ NÓNG HỔI CỦA “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” (09/11)
 Tác phẩm ra đời đã 70 năm nhưng luôn là một trong những tài liệu quan trọng, có tính thời sự nóng hổi về xây dựng Đảng. Những chỉ dẫn cụ thể của Hồ Chí Minh trong tác phẩm về những căn bệnh của cán bộ, đảng viên đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chỉ rõ, được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhận diện 27 biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn...
“QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NHIỆM VỤ CHĂM LO ĐỜI SỐNG ẤM NO, HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN” (09/10)
“QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NHIỆM VỤ CHĂM LO ĐỜI SỐNG ẤM NO, HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN”                                                                                                            PGS,TS LÊ QUỐC LÝ    Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc chăm lo đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước. Ngay từ những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ ...
BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY TÂN BÌNH NHIỀU SÁNG TẠO TRONG VIỆC TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC (12/09)
Đảng bộ quận Tân Bình có 44 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 29 đảng bộ cơ sở, 15 chi bộ cơ sở và 473 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở), với số lượng đảng viên 11.368, trong đó có 5.805 đồng chí là cán bộ nghỉ hưu, nghỉ việc, vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, với nhận thức đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo ...
KỶ NIỆM VỀ BÁC Ở MỘT NHÀ MÁY (16/06)
Đã hơn 10 năm, kể từ ngày cán bộ, công nhân Xí nghiệp May 10 được vinh dự đón Bác Hồ về thăm. Dạo ấy, xí nghiệp còn nhỏ, mới được thành lập từ nhiều xưởng thợ của chiến khu về hợp lại. Trong số những cán bộ, công nhân Xí nghiệp May 10 được vinh dự gặp Bác có chị Nguyễn Thị Giáp, tổ trưởng sản xuất của phân xưởng 1. Ngày Bác về thăm, chị Giáp chỉ là một công nhân sản xuất bình thường. Vào thời gia...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay