Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
Tin tức > Tin chuyên ngành > Posts
Lịch công tácThứ 2, Ngày 13/08/2018, 14:30

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 33, năm 2018 (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018)

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

13/8

 

* 8g00: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU

 

 

* Hội ý TTUB, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út và Tổ kiểm tra theo QĐ số 2533-QĐ/QU ngày 11/7/2018 của BTVQU kiểm tra Chi bộ cơ quan Quận đoàn, tại VP Quận đoàn ( Chi bộ Cơ quan Quận đoàn  ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra

 

Thứ ba

14/8

* 7g45 : Đ/c Nguyễn Ngọc Phú dự khai giảng các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2018 cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4), tại TTBDCT Quận (TTBDCT/Q ch/ bị ND, TM)

 

* 8g : TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm  vụ năm học 2018-2019 của ngành GD&ĐT/TP, tại HT Thành phố

 

* 8g : Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát năm 2018, tại TP (cả ngày)

 

* 8g: TTUB dự Hội nghị tập huấn công tác dân vận,       tại HT.UBND/TP.

 

 

* 8g: TTUB dự phúc tra kết quả thực hiện mục tiêu không còn hộ có thu nhập bình quân từ trên 16-21 triệu đồng/năm, tại UBND P10 (cả ngày) (UBND P10 ch/bị ND)

Mời: T/v Ban GNBV quận, Trưởng ban, chuyên trách giảm nghèo bền vững 15P

 

 

* 8g:  Đ/c Đặng Tấn Tuyên khảo sát công tác công tác quản lý Đảng viên theo chương trình số 09-Ctr/QU của Quận ủy, tại Đảng ủy Phường 4

 

 

* 8g30: Đ/c Hứa Quốc Hưng đi kiểm tra công trình sửa chữa hè.

Mời: P.TCKH, P.QLĐT, P.GD&ĐT, Cty DVCI cùng đi

* 14g : Đ/c Đặng Tấn Tuyên khảo sát công tác quản lý đảng viên theo Chương trình số 09-Ctr/QU của Quận ủy, tại Đảng ủy P11

Thứ 

15/8

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng làm việc với Đảng ủy Công ty CP Nhân lực Quốc tế Sovilaco, tại Trụ sở Công ty (Ban TCQU ch/bị ND)

Mời: Lãnh đạo các ban Quận ủy, VPQU, UBKTQU

 

* Tại PH1, đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp:

- 8g : Làm việc với Chánh thanh tra Sở Xây dựng về công trình 32 Hoàng Bật Đạt,

Mời: Sở XD, Chánh Thanh tra Sở XD, Đội TTĐB/Q,                  Đội QLTTĐT, UBND P15, Chủ đầu tư

- 9g : Họp về 1 DA (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM)

 

* 8g: Hội nghị thông tin thời sự, tại Trung tâm BDCT/Q (Ban TGQU ch/bị ND,TM)

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út và Tổ kiểm tra theo QĐ số 2533-QĐ/QU ngày 11/7/2018 của BTVQU kiểm tra Đảng ủy cơ quan chính quyền quận, tại PH2 ( Đảng ủy CQCQ/Q  ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra

 

* 14g : Đ/c Lê Thị Kim Hồng và tổ kiểm tra thực hiện kết luận 04-KL/QU của Ban TVQU, tại Đảng ủy P4 (Đảng ủy P4 ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ KT1

 

 

Thứ  năm

16/8

* 8g: Đ/c Châu Văn La dự Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tại HT1 (P.TP, CA/Q ch/bị ND,TM)

 

* Tại PH1, đ/c Châu Văn La chủ trì họp:

- 8g : Nghe đơn vị tư vấn báo cáo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch P10

Mời : Đ/c Châu Minh Hiếu-PCT/Q, P.QLĐT, UBND P10

- 9g30 : Nghe đơn vị tư vấn báo cáo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch P12

Mời : Đ/c Châu Minh Hiếu-PCT/Q, P.QLĐT, UBND P12

* 8g : Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề về công tác KTGS năm 2018, tại TP (cả ngày)

 

* 8g: TTUB dự phúc tra kết quả thực hiện mục tiêu không còn hộ có thu nhập bình quân từ trên 16-21 triệu đồng/năm, tại UBND P1 (cả ngày) (UBND P1 ch/bị ND)

Mời: T/v Ban GNBV quận, Trưởng ban, chuyên trách giảm nghèo bền vững 15P

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình kiểm tra theo Kế hoạch 192-KH/TCĐ của Tổ chỉ đạo và kiểm tra theo Quyết định 1115-QĐ/QU của BTVQU, tại Đảng ủy P5

Mời : Đ/c Trần Văn Khánh (P.KT), đ/c Nguyễn Phú Phước         (Ban DVQU), đ/c Phạm Thị Thành (HLHPN), đại diện lãnh đạo các đơn vị : P.QLĐT, P.TNMT, CA/Q

*14g : Đ/c Lê Thanh Bình kiểm tra theo Kế hoạch 192-KH/TCĐ của Tổ chỉ đạo và kiểm tra theo Quyết định 1115-QĐ/QU của BTVQU, tại Đảng ủy P6

Mời : Đ/c Trần Văn Khánh (P.KT), đ/c Nguyễn Phú Phước         (Ban DVQU), đ/c Phạm Thị Thành (HLHPN), đại diện lãnh đạo các đơn vị : P.QLĐT, P.TNMT, CA/Q

 

 

Thứ sáu

17/8

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCD/QU (cả ngày)

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La dự buổi làm việc với Đoàn giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng, tại UBND/TP

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND, TTUB         (đ/c Châu Minh Hiếu) thăm, chúc mừng cán bộ chiến sĩ Công an quận nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2018).

 

* 8g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ/Q (đ/c Lê Sơn) dự Hội nghị tọa đàm thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW v/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang,    tại HT1 (P.VHTT ch/bị ND)

Mời: UBMTTQ/TP, TT.BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH/TP, Phòng XD nếp sống VHGĐ-Sở VHTT, Hội LHPN/TP, Hội CCB/TP, Hội NCT/TP, Thành đoàn, T/v BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH/Q”, ĐU-UBND-UMMTTQ và Chuyên trách văn hóa 15P, Ban vận động các khu phố (mỗi phường cử đại diện 04 khu phố và 01 hộ dân)

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình kiểm tra theo Kế hoạch 192-KH/TCĐ của Tổ chỉ đạo và kiểm tra theo Quyết định 1115-QĐ/QU của BTVQU, tại Đảng ủy P7

Mời : Đ/c Trần Văn Khánh (P.KT), đ/c Nguyễn Phú Phước         (Ban DVQU), đ/c Phạm Thị Thành (HLHPN), đại diện lãnh đạo các đơn vị : P.QLĐT, P.TNMT, CA/Q

 

* Tại PH1, Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp:

-8g: Làm việc với CĐT DA XD Chung cư 19/19 Lạc Long Quân về tiến độ cấp phép CN QSDĐ

Mời: CĐT, VPĐKĐĐ/TP, P.TNMT, VPĐKĐĐ-CNTB, UBND P9 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM).

- 9g:  Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện DA nối thông từ Chung cư Tân Trụ ra đường Phạm Văn Bạch

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, BBT, Cty DVCI, UBND P15

 

* 8g30: TTUB dự lễ khai giảng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2018, tại TTHLQS-BCHQS Q.Gò Vấp

*13g30: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự Hội nghị thi hát ru, hát dân ca ba miền Bắc, Trung, Nam năm 2018, tại NVHLĐ quận Tân Bình (HLHPN, VPHĐND&UBND, P.VHTT, TTVHTT chuẩn bị ND,TM)

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út và Tổ kiểm tra theo QĐ số 2533-QĐ/QU ngày 11/7/2018 của BTVQU kiểm tra tại Chi bộ MTTQ/Q (Chi bộ cơ quan MTTQ/Q  ch/bị ND)

Mời : Thành viên Tổ kiểm tra

 

* 14g : Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự họp Đảng ủy P10

 

Thứ bảy

18/8

* TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

 

 

Chủ nhật

19/8

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự hội nghị chuyên đề “ Thực trạng-giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, tại HTQU

(Ban TCQU ch/bị ND, VPQU gửi TM)                   

 


Số lượt người xem: 102Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay