Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
Tin tức > Tin chuyên ngành > Posts
Lịch công tácThứ 6, Ngày 29/06/2018, 16:40

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 27, năm 2018 (từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

02/7

* 8g: TTQU giao ban định kỳ với ban QU, tại PH BTVQU.

Mời: Trưởng các ban QU, CN.UBKTQU, Chánh VPQU.

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu họp các đơn vị về 1 dự án,        tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

 

* 9g30: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* Hội ý TTUB quận, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Phạm Thị Út dự sinh hoạt chi bộ VPQU, tại PH BTVQU.

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng làm việc với đ/c Phó Bí thư ĐUDN/Q, tại Phòng làm việc ĐUDN/Q.

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì họp Ban Pháp chế, tại PH HĐND/Q.

 

 

Thứ ba

03/7

* 8g: Đ/c Kiều Bình Chung chủ trì họp TT.HĐND/Q,     tại PH TT.HĐND/Q.

Mời : TTUB/Q, BTT.UBMTTQ/Q, Trưởng, phó 2 Ban HĐND, Chánh VP.HĐND&UBND.

 

* Đ/c Châu Văn La dự họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của Dân công Hỏa tuyến, ở xã Vĩnh Lộc A-Huyện Bình Chánh.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 và sinh hoạt chuyên đề Quý 2/2018, tại HTQU (UBKT/QU ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tại P.YT quận.

 

* 8g30: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp triển khai phần mềm XLVPHC bằng hình ảnh, tại HT1

Mời: Đ/c Đặng Tấn Tuyên-TBTG/QU, CA/Q, P.KT, P.QLĐT, P.TP, P.VHTT, P.YT, CVP.HĐND&UBND, P.NV, P.TNMT, CT.UBND15P.

 

* 14g: TTQU (04 đ/c) dự Hội nghị (trực tuyến) đánh giá tình hình, kết quả và triển khai công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn TP trong thời gian tới, tại HT1 (VPQU gửi TM).

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì họp nghe Phòng GD&ĐT b/c kết quả thực hiện ĐA sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học có quy mô nhỏ, số lớp ít trên địa bàn quận từ năm 2018 đến năm 2020, tại PH2 (P.GD&ĐT ch/bị ND).

Mời: Lãnh đạo P.GD&ĐT, P.QLĐT, P.TCKH, P.NV

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu kiểm tra công trình số 32 Hoàng Bật Đạt, P15 về PA tháo dỡ các hạng mục sai phạm công trình giai đoạn 2.

Mời: SXD, TT.SXD, Phòng QLCL-SXD, Đội TTĐB/Q,   Đội QLTTĐT, UBNDP15 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tại TTYT/Q.

 

 

Thứ 

04/7

* Đ/c Kiều Bình Chung dự Hội nghị Thành ủy lần thứ 17, Khóa X (4 ngày).

 

* Đ/c Phạm Thị Út, đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến và Tổ kiểm tra theo kết luận 12-KL/QU:

 - 7g30: Kiểm tra Đảng ủy Phường 3.

 - 9g30: Kiểm tra tại chi bộ chợ Phạm Văn Hai.

Mời: Th/v Tổ kiểm tra theo KH số 178-KH/TCĐ.

 

* Tại PH1, đ/c Châu Văn La chủ trì họp:

- 8g: Nghe đơn vị tư vấn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch P15.

Mời: Đ/c Châu Minh Hiếu-PCT/Q, P.QLĐT, P.TNMT, UBNDP15.

- 9g30: Nghe đơn vị tư vấn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch P2.

Mời: Đ/c Châu Minh Hiếu-PCT/Q, P.QLĐT, P.TNMT, UBNDP2.

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng họp BCĐ công tác XDĐ, tổ chức CT-XH và quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN trên địa bàn quận, tại PH các ban QU      (Ban TCQU, Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

* 8g30: Đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với Sở TC về hoạt động đầu tư XD, mua nhà, đất tái định cư và công tác quản lý bố trí quỹ nhà, đất tái định cư, tại PH2.

Mời : P.TC, P.TNMT, P.QLĐT, Ban BTGPMB, Cty DVCI.

* 14g: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp Tổ công tác của BTVQU về 1 DA, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM, các đơn vị cùng ch.bị ND).

Mời : Th/v Tổ công tác.

 

* 14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự giao ban cấp ủy phụ trách công tác thanh niên (lần 1) năm 2018,        tại HTQU (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp giao ban Bí thư chi bộ trực thuộc ĐUDN/Q, tại PH các ban QU (VP.ĐUDN/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TTUB dự họp sơ kết công tác hè, tại PH3     (QĐ ch/bị ND).

Mời : Th/v BCĐ Hè quận, PCT/VX 15P.

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tại Bệnh viện Tân Bình.

 

 

Thứ  năm

05/7

* 8g: Đ/c Châu Văn La họp Hội nghị sơ kết công tác XD Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ Cơ quan chính quyền quận, tại HT1.

Mời: Toàn thể Đảng viên Đảng bộ CQCQ/Q.

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai hướng dẫn xây dựng và sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt, tại PH các ban QU (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

* 14g00: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 118 và làm việc với Đoàn giám sát của Thành ủy theo QĐ số 1666-QĐ/TU, tại HTQU.

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu kiểm tra công trình số 9 Phạm Phú Thú, P11 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

Mời: Chủ đầu tư, TT.SXD, Đội TTĐB/Q, UBNDP11.

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp thông qua danh mục các DA đầu tư công nguồn vốn quận, tại PH1.

Mời : Ban QLĐTXDCT, P.TCKH, P.QLĐT.

 

Thứ sáu

06/7

* TTQU (đ/c Kiều Bình Chung) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCD QU (cả ngày).

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND/Q (đ/c Đặng Thị Ánh Loan), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), BTT.UBMTTQ dự hội nghị gặp gỡ các đại biểu dân tộc, tôn giáo (lần 1) năm 2018, tại HTQU (UB.MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự Hội nghị sơ kết công tác XDĐ, CQ, HĐND 6 tháng đầu năm của Đảng bộ P10.

 

* TT.HĐND/Q (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (4 đ/c) dự Hội nghị sơ kết tình hình phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018,  tại HT1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út, đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến và Tổ kiểm tra theo Kết luận 12-KL/QU, kiểm  tra tại Đảng ủy Phường 13.

Mời: Th/v Tổ kiểm tra theo KH số 178-KH/TCĐ.

 

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp Thường trực Tổ kiểm tra theo KL 04 của BTVQU, tại PH1 (đ/c Trần Sinh Hùng ch/bị ND).

Mời: Đ/c Trần Quốc Tuấn (HĐND/Q), đ/c Lê Thanh Bình-PCT/Q, đại diện Ban TT.UBMTTQVN/Q, đ/c Hồ Minh Hòa (PCA/Q),          đ/c Trần Sinh Hùng (Đội QLTTĐT), đ/c Trần Văn Khánh (P.KT),      đ/c Trần Văn Thấn (VPQU).

 

* 14g: TTUB/Q dự họp chi bộ VP.UBND/Q, tại PH3.

Mời: Toàn thể đảng viên chi bộ VP.UBND/Q.

 

Thứ bảy

07/7

* TTUB (đ/c Lê Thanh Bình) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

 

 

Chủ nhật

08/7

* 8g: Họp mặt kỷ niệm niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong VN (15/7/1950-15/7/2018); 10 năm Ngày thành lập Hội cựu TNXP/Q.TB và sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2018,               tại HT.UBNDP6 (Hội Cựu TNXP/Q ch/bị ND, TM).

 

 


Số lượt người xem: 112Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay