Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
Tin tức > Tin chuyên ngành > Posts
Lịch công tácThứ 2, Ngày 25/06/2018, 10:55

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 26, năm 2018 (từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/6/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

25/6

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* Họp UBND/Q thông qua báo cáo tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út chủ trì họp BCĐ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN, tại PH BTVQU (UB.MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

* Tại phòng họp các ban QU, đ/c Lê Thị Kim Hồng: - 14g: Họp triển khai QĐ số 2501-QĐ/QU của BTVQU về giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng (UBKT/QU ch/bị ND, TM).

- 15g: Dự sinh hoạt Chi bộ VP.ĐUDN/Q tháng 6 năm 2018.

 

 

 

Thứ ba

26/6

* Tại PH1, đ/c Châu Văn La chủ trì họp:

- 8g: Nghe đơn vị tư vấn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch P15.

Mời : Đ/c Châu Minh Hiếu-PCT/Q, P.QLĐT, P.TNMT, UBNDP15.

- 9g30: Nghe đơn vị tư vấn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch P2.

Mời : Đ/c Châu Minh Hiếu-PCT/Q, P.QLĐT, P.TNMT, UBNDP2.

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự KT công tác dân vận và thực hiện QCDC cơ sở 6 tháng đầu năm 2018, tại HTQU Quận I (cả ngày).

Mời: TT.UBND/Q, Trưởng P.NV dự.

 

* 8g: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì họp thành viên Ban KT-XH, tại PH TT.HĐND.

Mời : TTUB/Q, Th/v Ban KT-XH, P.TCKH.

 

* 8g: TTUB/Q dự Hội nghị tập huấn Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND/TP về ban hành các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017-2021, tại HT TTHC/Q (P.VHTT ch/bị ND).

Mời: Th/v BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận, Trưởng, phó và Th/v BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” 15P; Trưởng, phó Ban vận động 117 khu phố.

 

* 8g: Báo cáo chuyên đề “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”,   tại TT.BDCT/Q (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 8g30: Đ/c Lê Thanh Bình tiếp Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trên địa bàn quận năm 2018, tại PH3 (Các đơn vị cùng ch/bị ND, P.NV gửi TM).

Mời: Thủ trưởng các CQ, ĐVSN và công chức phụ trách công tác ISO

 

 

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung chủ trì họp BCĐ 94 quận, tại PH BTVQU (Ban TGQU ch/bị ND).

 

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp ĐUDN/Q tháng 6/2018, tại PH các ban QU (VP.ĐUDN/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì họp Đảng ủy CQCQ/Q mở rộng, tại PH2.

Mời : Đảng ủy viên và Bí thư các chi bộ.

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự họp HĐNDP12, tại HT P.GD&ĐT.

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp liên quan đến việc tổ chức cưỡng chế công trình sai phạm tại DA số 32 Hoàng Bật Đạt, P15, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

Mời : SXD, Đội TTĐB/Q, Đội QLTTĐT, UBNDP15.

 

 

 

 

 

 

Thứ 

27/6

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp phần mềm XLVPHC bằng hình ảnh, tại PH2 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng, đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp nghe VP.ĐKĐĐ-CNTB báo cáo tình hình hình giải quyết thủ tục hành chính đối với các trường hợp bị ảnh hưởng DA tuyến Metro số 2, tại PH1.

Mời: P.TNMT, VP.ĐKĐĐ-CNTB.

 

* 8g: BTVQU dự  Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ 22-NQ/TW của BCH/TW Đảng Khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, tại HTQU (Ban TCQU ch/bị ND, VPQU gửi TM).

 

* 8g: TTUB/Q dự Ngày hội Gia đình Việt Nam 28/6/2018,         tại Nhà VHLĐ/Q (P.VHTT ch/bị ND, VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

 

 

* Đ/c Châu Văn La chủ trì họp BCH thống nhất quận, tại PH1.

Mời: Đ/c Kiều Bình Chung - Bí thư QU, Th/v BCHTN/Q (CA/Q ch/bị ND).

 

* 14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND (Đặng Thị Ánh Loan), TTUB (Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ dự HN UB.MTTQVN/Q lần thứ 14 nhiệm kỳ 2014-2019; sơ kết công tác MT 6 tháng đầu năm 2018 và góp ý dự thảo KH tổ chức ĐH MTTQ quận, phường nhiệm kỳ 2019-2024,              tại HT.UBMTTQ/Q (Ban TT.UBMTTQ/Q ch/bị ND, TM).

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp giao ban công tác quản lý trật tự XD, trật tự đô thị, tại PH1.

Mời : P.QLĐT, Đội TTĐB/Q, UBND15P.

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên chủ trì giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018, tại HTQU         (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

 

Thứ  năm

28/6

* 8g: Hội nghị BCH Đảng bộ quận lần thứ 19, Khóa XI, tại HTQU (cả ngày) (VPQU ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TTUB/Q dự lễ trao tặng thẻ BHYT cho hộ PN có hoàn cảnh khó khăn, tại Nhà VHLĐ/Q (Hội LHPN ch/bị ND).

Mời : Đại diện lãnh đạo các BN, ĐT quận, UBND-Hội LHPN15P.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

 

Thứ sáu

29/6

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCD QU (cả ngày).

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự Đại hội công đoàn TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, tại HT.TP.

 

* 8g: Hội nghị cán bộ quận quán triệt học tập (trực tuyến) Nghị quyết TW7 (Khóa XII) (cả ngày), tại HT1 TTHC/Q (VPQU ch/bị ND, TM).

 

 

 

Thứ bảy

30/6

* TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến.) trực và làm việc,   tại Trung tâm hành chính quận

* 15g: Khai giảng 2 lớp Trung cấp lý luận CT-HC tại chức năm 2018, tại TT.BDCT/Q (TT.BDCT/Q ch/bị ND, TM).

 


Số lượt người xem: 78Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay