Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
Tin tức > Tin chuyên ngành > Posts
Lịch công tácThứ 2, Ngày 11/06/2018, 10:30

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 24 , năm 2018 (từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

11/6

* 7g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì tổ chức cưỡng chế hành chính DA 32 Hoàng Bật Đạt, P15.

 

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* Hội ý TTUB quận, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

 

* Tại PH BDVQU, đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì họp:

- 14g: Họp Tổ Tuyên truyền theo QĐ số 2212-QĐ/QU ngày 22/01/2018 của BTVQU.

- 15g30: Làm việc với Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể quận về chương trình 3 đồng hành, 5 phối hợp, chương trình phối hợp với lực lượng vũ trang…

(Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

 

Thứ ba

12/6

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út, đ/c Đặng Tấn Tuyên dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2018,               tại TTBDCT/Q (cả ngày) (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

  

* 8g: TT.HĐND (đ/c Đặng Thị Ánh Loan), TTUB        (đ/c Hứa Quốc Hưng) dự HN tiếp xúc cử tri từ P1 đến P9 với Tổ đại biểu HĐND/TP (đơn vị 22), trước kỳ họp thứ 9, HĐND/TP, tại HT.UBND/P8 (UB.MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu họp Tổ công tác P6,       tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

Mời: Các thành viên Tổ công tác ch/bị ND.

 

* 9g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự họp, tại Sở Nội vụ.

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp về DA Khu C30 phường 6, tại PH1.

Mời: Chủ đầu tư, Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, Cty DVCI/Q (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

 

* 15g: TTQU (đ/c Kiều Bình Chung), TT.HĐND     (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Châu Văn La,       đ/c Lê Thanh Bình) dự HN gặp gỡ DN tiêu biểu chấp hành pháp luật thuế và nộp ngân sách Nhà nước năm 2017, tại Trung tâm HN Gala Center.

 

Thứ 

13/6

* 8g: Đ/c Kiều Bình Chung chủ trì họp TT.HĐND/Q,     tại PH HĐND/Q.

Mời: TTUB (đ/c Lê Thanh Bình), UBMTTQ/Q, Trưởng, phó 2 Ban HĐND/Q, CVP HĐND&UBND/Q.

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp DA chung cư 350 HVT, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

Mời: Đ/c Châu Minh Hiếu-PCT/Q, Chủ đầu tư, P.TCKH, Ban BTGPMB, P.QLĐT, UBNDP4.

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út, đ/c Lê Thị Kim Hồng,         đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến họp Tổ chỉ đạo sơ kết NQ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, tại PH các ban QU.

Mời: Th/v Tổ chỉ đạo, Tổ giúp việc.

 

* Tại PH2, đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp:

- 8g: Đ/c chủ trì họp về quy trình xây dựng cơ bản.

Mời: P.QLĐT, P.TCKH.

- 9g: Làm việc với Sư đoàn 370 về công tác quyết  toán tường rào khu đất ven tường rào sân bay (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

Mời: Sư đoàn 370, P.TCKH.

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì họp BCĐ hè quận, tại PH2 (QĐ ch/bị ND).

Mời : Th/v BCĐ hè quận.

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp giải quyết đơn thư tồn đọng, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên họp Tổ thư ký BCĐ 94, tại PH các ban QU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

 

 

 

Thứ  năm

14/6

* 8g: TTQU (Đ/c Phạm Thị Út) dự lễ khai giảng lớp tập huấn công tác dân vận năm 2018, tại TT.BDCT/Q      (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

* 8g: TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ dự lễ trao tặng nhà tình nghĩa, tại UBNDP2 (P.LĐTBXH ch/bị ND).

Mời: Hội LHPN, Hội CCB, QĐ, ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQ P2

 

* 8g: TT.HĐND, TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) dự HN Tổ đại biểu HĐND/TP (đơn vị 23) tiếp xúc cử tri từ P10 đến P15 trước kỳ họp thứ 9 HĐND/TP, tại UBNDP11 (UB.MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

* Đ/c Trần Quốc Tuấn dự họp HĐND phường 14 (họp bất thường).

 

* 8g: TTUB dự HN tuyên truyền NĐ số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của CP về hòa giải Thương mại, tại HT1 (P.TP, P.KT ch/bị ND, TM).

 

* 8g30: Đ/c Hứa Quốc Hưng họp giao ban, tại Ban BTGPMB.

 

* 14g00: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 116, tại Phòng họp BTVQU.

 

* Tại PH1, đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp:

- 14g: Nghe Cty DVCI b/c KH 19 của Cty DVCI về công tác kiểm tra PCCC, XD cơi nới tại các chung cư.

Mời: PCCCQ11, P.QLĐT, Cty DVCI, P.TCKH, UBNDP1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

- 15g30: Nghe UBND P12 b/c nguồn gốc căn nhà 58/88 Nguyễn Minh Hoàng P12.

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, UBND P12.

 

* 15g:  TTUB dự họp cơ quan VP.HĐND&UBND/Q, tại HT1.

Mời: Toàn thể CBCC cơ quan

 

Thứ sáu

15/6

* TTQU (đ/c Phạm Thị Út) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng Tiếp công dân QU (cả ngày).

 

*8g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng,), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ/Q dự HN biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi 5 năm (2012-2017), tại HT.UBMTTQ/Q (Ban đại diện Hội NCT ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp nghe các đơn vị tư vấn báo cáo tình hình triển khai XD phần mềm XLVPHC bằng hình ảnh, tại PH2 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu kiểm tra kết quả khắc phục các sai phạm của DA số 9 Phạm Phú Thứ, tại công trình.

Mời : TTTP, TT.SXD, PCS PCCCQ11, Chủ đầu tư,      Đội TTĐB/Q, Đội QLTTĐT, Ban DVQU, UBNDP11 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

 

* 14g : TTQU (đ/c Phạm Thị Út) họp giao ban định kỳ với BTV QĐ và cấp ủy phụ trách công tác thanh niên 15P (lần I), tại HTQU (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g : Đ/c Trần Quốc Tuấn kiểm tra việc thực hiện NQTW4, CT05, QĐ 101, tại chi bộ VP.UBND/Q.

Mời : Đ/c Lê Thị Thu Sương (P.KT), đ/c Trần Thanh Xuân (TTQ), đ/c Nguyễn Văn Hoàng (Chi cục TK).

 

* 14g : Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì họp Đội kiểm tra liên ngành VHXH, tại PH3 (P.VHTT ch/bị ND).

Mời : Đội 1,2 & UBND 15P

Thứ bảy

16/6

* TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận.

 


Số lượt người xem: 48Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay