Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
Tin tức > Tin chuyên ngành > Posts
Lịch công tácThứ 3, Ngày 05/12/2017, 10:00

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 49, năm 2017 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

04/12

* 8g: TTQU (đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Lê Thị Kim Hồng), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Châu Văn La), TT.UBMTTQVN/Q dự Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp thường lệ) HĐND/TP Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường Thành phố (từ ngày 04/12-07/12/2017).

 

* 10g30: BTVQU dự trao quyết định chuẩn y UV.BTVQU, tại PH BTVQU.

Mời: Các UV.BTVQU, đ/c Nguyễn Xuân Tiến (Ban TGQU).

* Hội ý TTUB quận, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

 

* 14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự buổi kiểm tra của Thành Đoàn đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Tân Bình năm 2017, tại nhà Truyền Thống Quận đoàn (QĐ ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung chủ  trì họp Thường trực HĐND/Q.

Mời : TTUB/Q (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ/Q, Chánh văn phòng HĐND&UBND/Q, Trưởng phó 2 Ban HĐND/Q.

 

* TT.HĐND (đ/c Đặng Thị Ánh Loan), TT.UBND/Q (đ/c Hứa Quốc Hưng), TT.UBMTTQVN/Q tham dự kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp thường lệ) HĐND/TP Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường Thành phố.

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên dự tiếp xúc cử tri P3.

 

* 16g: Họp Thường trực Quận ủy.

 

* 17g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên dự tiếp xúc cử tri P5.

 

 

Thứ ba

05/12

* Đ/c Châu Văn La dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng ủy CA/Q năm 2017.

 

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út, đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng ủy P12 năm 2017.

  

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TT.UBND/Q   (đ/c Châu Minh Hiếu), TT.UBMTTQVN/Q tham dự kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp thường lệ) HĐND/TP Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường Thành phố.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng ủy P7 năm 2017.

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung họp Đảng ủy P13 kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2017.

 

* Tại PH1, đ/c Châu Văn La chủ trì họp:

* 13g30: Nghe Trưởng Ban BTGPMB b/c về kinh phí hoạt động năm 2018.

 Mời: P.NV, TP.TCKH.

* 14g30: Nghe P.TCKH báo cáo v/v công tác chuẩn bị giao dự toán năm 2018 cho các đơn vị.

 

* 14g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên họp Ban Pháp chế HĐND/Q.

 

* TT.HĐND (đ/c Đặng Thị Ánh Loan), TT.UBND/Q (đ/c Lê Thanh Bình), TT.UBMTTQVN/Q tham dự kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp thường lệ) HĐND/TP Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường Thành phố.

 

* 14g: TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) tiếp Đoàn giám sát của UB.MTTQVN/Q v/v giám sát về trách nhiệm giải trình trong việc giải quyết các khiếu nại của cử tri năm 2017, tại PH3.

Mời : TT.HĐND/Q, P.QLĐT, P.TNMT, P.KT, Ban BTGPMB, P.VHTT, P.YT, P.GD&ĐT, P.LĐTBXH, VP.HĐND&UBND/Q.

 

* 19g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng và Tổ đại biểu HĐND/Q tiếp xúc cử tri P10.

 

Thứ 

06/12

* 8g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Trần Quốc Tuấn dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng ủy P14 năm 2017 (cả ngày).

 

* Đ/c Châu Văn La, đ/c Đặng Tấn Tuyên dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng ủy P5 năm 2017.

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng ủy P2 năm 2017 (cả ngày).

 

* Đ/c Lê Thị Kim Hồng khảo sát công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (Đảng ủy P4, P11 ch/bị ND).

      - 8g: Làm việc với Đảng ủy P4.

      - 9g30: Làm việc với Đảng ủy P11.

Mời: Đ/c Trần Đức Phương (Ban TCQU), đ/c Lê Thị Thu Sương (P.KT), đ/c Trần Phước Lộc (P.LĐTBXH), đ/c Đinh Trần Thanh Tâm (LĐLĐ), đ/c Nguyễn Thuận An (QĐ).

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình dự kiểm điểm Chi bộ Phòng Kinh tế, tại PH3.

 

* TT.HĐND (đ/c Đặng Thị Ánh Loan), TT.UBND/Q   (đ/c Hứa Quốc Hưng), TT.UBMTTQVN/Q tham dự kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp thường lệ) HĐND/TP Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường TP.

 

* Tại HT1, TTUB dự Hội nghị:

* 7g30: Hướng dẫn các cơ quan hành chính thực hiện QĐ số 6073/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND/TP về ban hành Đề án (mẫu) vị trí việc làm tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND/Q-H (P.NV ch/bị ND, TM).

 

* 9g: Trao đổi nghiệp vụ cho CB, CC, VC phụ trách công tác TĐKT làm hồ sơ khen thưởng cuối năm 2017 (P.NV ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp sơ kết công tác diễn tập năm 2017, tại HT CA/Q (CA/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út chủ trì họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể quận năm 2017, tại PH BTVQU.

* TT.HĐND (đ/c Đặng Thị Ánh Loan), TT.UBND/Q (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQVN/Q tham dự kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp thường lệ) HĐND/TP Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường TP.

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình làm việc với lãnh đạo Chi cục Thuế về công tác thu thuế Công thương nghiệp và các kế hoạch thu năm 2018, tại Chi cục Thuế.

 

* 19g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến và Tổ đại biểu HĐND/Q tiếp xúc cử tri P12, tại HT.UBNDP12.

 

* 19g30: Đ/c Kiều Bình Chung và Tổ đại biểu HĐND/Q tiếp xúc cử tri P13, tại điểm SHVH P13.

 

 

 

Thứ  năm

07/12

* 8g: Đ/c Châu Văn La dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng ủy P15 năm 2017.

 

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự tổng kết 4 lớp bồi dưỡng cấp ủy, tại TT.BDCT/Q (TT.BDCT/Q ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TT.UBND/Q   (đ/c Châu Minh Hiếu), TT.UBMTTQVN/Q tham dự kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp thường lệ) HĐND/TP Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường Thành phố.

 

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì làm việc với các đơn vị về công tác  chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất khu đất 19 Trương Công Định, P14, tại PH1.

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.TP, Đội TTĐB, Ban BTGPMB, UBNDP14.

 

* 8g: Ban KT-XH HĐND/Q giám sát công tác  vệ sinh ATTP, tại PH.HĐND/Q (Ban KT-XH ch/bị ND, TM).

 

* 8g30: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Phạm Thị Út dự họp chi bộ VPQU, tại PH BTVQU.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

* 14g00: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 95, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 14g: TT.HĐND (đ/c Đặng Thị Ánh Loan), TTUB (đ/c Hứa Quốc Hưng), TT.UBMTTQVN/Q tham dự kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp thường lệ) HĐND/TP Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường Thành phố.

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo trường hợp thi hành án tại số nhà 27B Bùi Thị Xuân, P2, tại PH2 (CCTHA/Q ch/bị ND, VP.HĐND&UBND/Q gửi TM).

 Mời : Đội TTĐB, VP.ĐKĐĐ-CNTB, P.TNMT, P.QLĐT, Ban TCD, CCTHA/Q, UBNDP2.

 

* TTUB dự Hội nghị triển khai các hoạt động thực hiện Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn quận năm 2017, tại HT1 (P.YT ch/bị ND, TM).

 

* 19g: Đ/c Châu Văn La và Tổ đại biểu HĐND/Q tiếp xúc cử tri P15, tại HT.UBNDP15.

Thứ sáu

08/12

* TTQU (đ/c Kiều Bình Chung) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng Tiếp công dân Quận ủy (cả ngày).

 

* 8g: Hội nghị BTVQU kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2017 (1,5 ngày, từ ngày  8/12 đến 9/12/2017), tại HTQU (VPQU ch/bị ND, TM).

Mời : Các đồng chí UV.BTVQU, PCT.HĐND&UBND/Q, UV.UBND/Q, Phó Ban KTXH- Ban pháp chế HĐND/Q (theo TM).

 

* 14g : Tiếp tục kiểm điểm tập thể, cá nhân BTVQU, tại HTQU.

 

* 14g : TTUB dự họp Chi bộ VPUB, tại PH3.

Thứ bảy

09/12

* TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận.

 

* 8g : Tiếp tục kiểm điểm tập thể, cá nhân BTVQU, tại HTQU.

 

 


Số lượt người xem: 51Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay