Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
Tin tức > Tin chuyên ngành > Posts
Tin khácThứ 3, Ngày 10/07/2018, 15:30

THÔNG BÁO Tổ chức vòng chung kết hội thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ năm 2018”

 THÔNG BÁO

Tổ chức vòng chung kết hội thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính         của công chức, viên chức trẻ năm 2018”

 


 

Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tổ chức hội thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ năm 2018”,

Sau khi triển khai Vòng sơ khảo: Thi viết mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của đơn vị, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận thông báo đến các cơ quan, đơn vị nội dung vòng chung kết hội thi như sau:

          1. Thời gian tổ chức: 07g30, ngày 28/7/2018 (Thứ bảy).

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà Văn hóa Lao động quận Tân Bình (2F, Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận Tân Bình).

          3. Đối tượng tham gia: 09 Đội thi được chọn vào vòng chung kết theo Thông báo số 04/TB-BCĐ.CCHC ngày 09/7/2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận.

          4. Hình thức tham gia: Các Đội thi được chọn thi vòng chung kết cần hoàn chỉnh, đầu tư vào bài viết đã thực hiện ở vòng sơ khảo theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi tại cuộc họp ngày 10/7/2018; in màu, đóng tập (06 bộ) và gửi về cho Ban Tổ chức hội thi (Thông qua Phòng Nội vụ) trước ngày 18/7/2018.

5. Hình thức thi: Các Đội dự thi đảm bảo đầy đủ 03 (ba) thành viên tham gia Đội thi trong vòng thi chung kết. Đối với phần thi “Chào hỏi” và phần thi “Sáng kiến cải cách hành chính” có thể huy động thêm các thành viên trong cơ quan, đơn vị tham gia hỗ trợ thi (Bắt buộc phải có 03 thành viên trong Đội thi tham gia).

Vòng chung kết sẽ phải trải qua các nội dung thi:

- Phần thi “Chào hỏi”: Giới thiệu về cơ quan, đơn vị; về đội thi; về tình hình, kết quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và đưa ra thông điệp cải cách hành chính (với thời gian không quá 04 phút). 

- Phần thi “Kiến thức về cải cách hành chính”: Mỗi đội dự thi sẽ thi trắc nghiệm kiến thức bằng cách giơ bảng trả lời (Tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm).

- Phần thi “Sáng kiến cải cách hành chính”: Mỗi đội dự thi trình bày về mô hình, sáng kiến, giải pháp của đơn vị bằng hình thức thuyết trình kết hợp tiểu phẩm (với thời gian không quá 12 phút).

6. Nội dung thi:

- Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU ngày 31/10/2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020. 

- Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành “Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2018.

- Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Tân Bình năm 2018.

- Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình Ban hành “Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (TCVN ISO 9001:2015) trên địa bàn quận Tân Bình năm 2018”.

- Các nội dung liên quan đến Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và các văn bản khác liên quan đến công tác cải cách hành chính; việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

7. Cơ cấu điểm: Điểm tối đa cho vòng thi này là 100 điểm, trong đó:

- Phần thi “Chào hỏi”: 20 điểm.

- Phần thi “Kiến thức về cải cách hành chính”: 30 điểm.

- Phần thi “Sáng kiến cải cách hành chính”: 50 điểm.

8. Cơ cấu giải thưởng:

-  Một giải nhất: 3.000.000 (Ba triệu) đồng.

-  Một giải nhì: 2.000.000 (Hai triệu) đồng.

-  Một giải ba: 1.000.000 (Một triệu) đồng.

-  Một giải cho Đội có cổ động viên có tinh thần đồng đội, nhiệt tình nhất (tham dự đầy đủ, cổ động xuyên suốt hội thi,…): 500.000 đồng.

-  05 phần quà cho cổ động viên trả lời đúng câu hỏi trong phần thi dành cho cổ động viên.

-  05 phần quà lưu niệm cho các đội không đạt giải ở vòng chung kết.

9. Huy động lực lượng cổ động viên:

- Đối với các cơ quan, đơn vị tối thiểu 05 người/đơn vị (gồm đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính và 03 cổ động viên là công chức, viên chức, cán bộ bán chuyên trách tại đơn vị).

- Các đơn vị có Đội dự thi được chọn thi vòng chung kết (Phòng Tư pháp, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân Phường 6, 10, 12, 14, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội quận) mỗi đơn vị huy động ít nhất 10 cán bộ công chức/đơn vị, riêng các phường tối thiểu 30 cán bộ, công chức/phường tham gia cổ vũ hội thi và tham gia dự xuyêt suốt trong quá trình diễn ra Hội thi.

- Mời Quận Đoàn Tân Bình huy động các cán bộ công chức trẻ, Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tham dự ủng hộ hội thi nhằm giúp hội thi diễn ra thành công tốt đẹp.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận thông báo tổ chức vòng chung kết hội thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ năm 2018”.

 


Số lượt người xem: 40Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay