Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
Tin tức > Tin chuyên ngành > Posts
Văn hóa thông tin và thể dục thể thaoThứ 6, Ngày 12/01/2018, 15:25

Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển

     Ngày 13/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác. Để bảo đảm phát huy giá trị sử dụng của Bộ pháp điển, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp đã giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển như sau:
     1. Bộ pháp điển điện tử được đăng công khai trên môi trường mạng internet giúp cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, sử dụng, tìm kiếm thông tin miễn phí. Hiện nay, Bộ pháp điển điện tử được đăng trên cổng thông tin điện tử pháp điển (tên miền: phapdien.moi.gov.vn). Cổng thông tin điện tử pháp điển là điểm truy cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống QPPL của Nhà nước trên môi trường mạng, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì, đăng tải Bộ pháp điển điện tử.
     2. Kết quả pháp điển chủ đề Đất đai và 35 đề mục đã được cập nhật trong Bộ pháp điển điện tử trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. Ngoài ra,  nhiều đề mục đã được các bộ, ngành thực hiện pháp điển xong nhưng chưa trình Chính phủ thông qua. Bộ Tư pháp đăng tạm thời trong Mục Kết quả pháp điển đã thẩm định trên cổng thông tin điện tử pháp điển. Các cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, tìm kiếm thêm thông tin đối với kết quả pháp điển các đề mục trong Mục này.
     3. Cá nhân, tổ chức tiếp cận cũng như khai thác Bộ pháp điển truy cập vào link
http://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx để biết thêm chi tiết.
     Trong quá trình sử dụng, khai thác Bộ pháp điển, các cá nhân, tổ chức có thể trao đổi, phản ánh, kiến nghị đến Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Điện thoại: 04.62739660) để được hướng dẫn sử dụng cũng như góp ý hoàn thiện Bộ pháp điển.


Số lượt người xem: 45Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay