Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
Tin tức > Tin chuyên ngành > Posts
Văn hóa thông tin và thể dục thể thaoThứ 4, Ngày 11/10/2017, 14:45

Phường 2: KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 – 15/10/2017)

Ngày 5/10/2017 tại hội trường Ủy ban nhân dân phường 2, Đảng ủy phường đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2017) và tổng kết phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2017, phát động thi đua “Dân vận khéo” năm 2018.

 

 

 

Năm 2017, Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Tiếp tục chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” góp phần động viên các tầng lớp nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong năm 2017 đã có 27 tập thể và 167 cá nhân đăng ký thực hiện trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội… qua đó tập thể BCH Đảng bộ phường đánh giá cao về các tập thể và cá nhân đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện phong trào có hiệu quả, ngày càng thực chất, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển phường nhà như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được và chuyển biến tích cực, qua thực tiễn triển khai vẫn còn một số mặt hạn chế như chưa chọn lọc nội dung, mô hình cụ thể cần tập trung thực hiện sát với thực tiễn, chỉ dừng lại ở việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công…

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ phường đã khen thưởng 11 tập thể và 21 cá nhân gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2017 được tuyên dương cấp phường; đề xuất 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tuyên dương cấp quận, 1 tập thể tuyên dương cấp Thành phố. Đồng thời tổ chức phát động đăng ký thi đua Dân vận khéonăm 2018 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Phường.

 

          Người Viết tin  Phù Thanh Tùng

 

       

 


Số lượt người xem: 27Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

   Xem theo ngày:
    
   • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay