Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
Tin tức > Tin chuyên ngành > Posts
Quản lý đô thị - Tài nguyên môi trườngThứ 6, Ngày 14/07/2017, 15:35

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận Tân Bình

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày

09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xác định và công bố

vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

(đính kèm công văn số        /TNMT-MT ngày    /     /2016)

Thực hiện Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình thông báo một số nội dung chính như sau:

1. Đối tượng áp dụng: cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình liên quan và hoạt động trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Các trường hợp phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt: công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bao gồm:

- Công trình khai thác nước mặt với quy mô trên 100 m3/ngày đêm.

- Công trình khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10 m3/ngày đêm.

3. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt và nước dưới đất, quy định như sau:

a. Đối với công trình khai thác nước mặt:

- 800m về phía thượng lưu và 200m về phía hạ lưu đối với công trình khai thác có quy mô trên 100 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm.

- 1.000m về phía thượng lưu và 200m về phía hạ lưu đối với công trình khai thác có quy mô từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên.

b. Đối với công trình khai thác nước dưới đất:

- Không nhỏ hơn 20m tính từ miệng giếng đối với công trình khai thác có quy mô trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.

- Không nhỏ hơn 30m tính từ miệng giếng đối với công trình khai thác có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên.

4. Thời điểm xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt:

a. Đối với các công trình khai thác mới (đầu tư sau ngày 25/10/2016):

Tổ chức trực tiếp đầu tư, quản lý, vận hành công trình khai thác nước đề xuất phạm vi cụ thể vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt và gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước về Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình.

b. Đối với các công trình đã cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước (trước ngày 25/10/2016):

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, lập danh mục vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trước ngày 25/10/2018.

* Các thông tin liên quan khác đề nghị tham khảo Thông tư số 24/2016/TT- BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan và hoạt động trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt được biết và thực hiện./.

 


Số lượt người xem: 491Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

   Xem theo ngày:
    
   • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay