Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
Tin tức > Tin chuyên ngành > Posts
Phổ biến giáo dục, pháp luậtThứ 3, Ngày 18/04/2017, 18:50

Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

     Ngày 08 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 5 (địa chỉ số 189 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình); Ủy ban nhân dân phường 5 phối hợp Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường 5 tổ chức tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
     Thực hiện tuyên truyền là ông Trần Hoàng Sơn – công chức tư pháp hộ tịch – tuyên truyền viên pháp luật.
     Đối tượng tham dự: Các ban điều hành, trưởng, phó khu phố, tổ trưởng, tổ phó các khu phố; thanh niên nhận lệnh đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2017, tổng cộng 105 người.


     Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp người dân có ý thức về thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc - nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Tuyên truyền, phổ biến đến người dân  các quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
     Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, bảo đảm giành thắng lợi trong mọi tình huống. Từng bước giải quyết và góp phần bảo đảm công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa vụ quân sự; phù hợp với đặc thù quân sự, điều kiện phát triển của đất nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới


Số lượt người xem: 71Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay