Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
Tin tức > Tin chuyên ngành > Posts
Kinh tếThứ 6, Ngày 14/07/2017, 15:40

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn Quận, nhằm trang bị cho các cán bộ, công chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn quận Tân Bình những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong quản lý nhà nước đối với hệ thống cơ sở lưu trú du lịch; nhằm nâng cao chất lượng  và hiệu quả kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn quận Tân Bình, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 12/KH-UNND-KT ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về phát triển ngành du lịch trên đại bàn quận đến năm 2020.

 

 Sáng thứ sáu ngày 07 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường lớn  của Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình,   Phòng Kinh tế phối hợp Phòng Quản lý cơ sở lưu trú – Sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Tư pháp và Công An  Quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật chủ trương của Nhà nước liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú.

*Chủ trì Hội nghị : Ông Lại Văn Tùng- Trưởng phòng Kinh tế quận Tân Bình.

*Về thành phần tham dự có 145 người  bao gồm:

    1. Đại diện lãnh đạo các phòng ban thuộc UBND quận; Công an quận.

     2. Công chức, chiến sĩ công an tham mưu thực hiện quản lý nhà nước đối với các cơ sở lưu trú du lịch.

     3. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, chuyên trách kinh tế 15 Phường.

     4. Các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch.

     5. Báo cáo viên pháp luật.

          Tại hội nghị, 2 báo cáo viên là các ông Trương Phạm Tấn Lợi – Phó trưởng phòng quản lý cơ sở lưu trú Sở Du lịch TP.HCM và ông Đỗ Thành Hiệp- Phó Đội trưởng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công An Quận Tân Bình  đã phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú và những vi phạm thường xảy ra của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn quận trong thời gian qua. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý và nhất là các doanh nghiệp kinh doanh  lưu trú du lịch trên địa bàn quận Tân Bình thực hiện đúng các quy định của pháp luật, nhằm  góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp tăng hiệu quả kinh doanh và phát triển du lịch bền vững.

 


Số lượt người xem: 25Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

   Xem theo ngày:
    
   • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay