Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 16, năm 2017 (từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017) (15/04)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 17/4   * 8g: Sinh hoạt Thường trực QU, tại Phòng họp Ban TVQU     ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 15, năm 2017 (từ ngày 10/4/2017 đến ngày 15/4/2017) (09/04)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 10/4   * 8g: Sinh hoạt Thường trực QU, tại Phòng họp Ban TVQU   * 9g: Đ/c Hồng Tiến làm việc v...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 11, năm 2017 (từ ngày 13/3/2017 đến ngày 19/3/2017) (13/03)
NGÀY SÁNG CHIỀU   Thứ hai 13/3   *8g: Sinh hoạt Thường trực QU, tại phòng họp Ban TVQU   ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 10, năm 2017 (từ ngày 06/3/2017 đến ngày 11/3/2017) (03/03)
NGÀY SÁNG CHIỀU   Thứ hai 06/3   *8g: TTQU làm việc định kỳ với các ban Quận ủy, tại Phòng họp BTVQU ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 09, năm 2017 (từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/3/2017) (24/02)
NGÀY SÁNG CHIỀU   Thứ hai 27/02 * 8g: Sinh hoạt Thường trực QU, tại phòng họp BTVQU   * 8g...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay