Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 33, năm 2018 (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018) (13/08)
  NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 13/8   * 8g00: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU     *...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNHTuần 32, năm 2018 (từ ngày 06/8/2018 đến ngày 11/8/2018) (04/08)
  NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 06/8 * 8g: TTQU giao ban định kỳ với các ban Quận ủy, tại PH BTVQU Mời: Trưởng các ban Quận ủy, Chủ nhiệm UBKTQU, Chá...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 31, năm 2018 (từ ngày 30/7/2018 đến ngày 04/8/2018) (30/07)
  NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 30/7 * 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU   * 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự hội nghị sơ kết công tác dân vậ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 29, năm 2018 (từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018) (16/07)
  NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 16/7 * 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.     * Hội ý TTUB quận...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 28, năm 2018 (từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018) (09/07)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 09/7 * 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.   * 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu họp các đơn vị về 1 dự án,        tại ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay