Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 17, năm 2018 (từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018) (20/04)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 23/4 * 7g30: Đ/c Châu Văn La trao Quyết định cán bộ, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM).   * 8g: Họp TTQU, tại Phò...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 16,năm 2018 (từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/04/2018) (18/04)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 16/4 * 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.   * 9g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp về một vụ việc,    tại PH1...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 15, năm 2018 (từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018) (06/04)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 09/4 * 7g30: Đ/c Châu Văn La trao quyết định cán bộ, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM).   * 8g: Họp TTQU, tại Phò...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU-THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 14, năm 2018 (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018) (01/04)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 02/4 * 8g: TTQU giao ban định kỳ với các ban QU, tại PH BTVQU. Mời: Trưởng các ban QU, Chủ nhiệm UBKTQU, Chánh VPQU. ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 13, năm 2018 (từ ngày 26/3/2018 đến ngày 31/3/2018) (23/03)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 26/3 * 7g30: Đ/c Châu Văn La trao quyết định cán bộ, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM).   * 8g: Họp TTQU, tại Phò...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay