Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 25, năm 2018 (từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018) (18/06)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 18/6 * 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.   * 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng dự họp giao ban, tại Ban BTGPMB ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 24 , năm 2018 (từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018) (11/06)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 11/6 * 7g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì tổ chức cưỡng chế hành chính DA 32 Hoàng Bật Đạt, P15.   * 8g: Họp TT...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 23, năm 2018 (từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018) (02/06)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 04/6 * 8g: TTQU giao ban định kỳ với các ban QU, tại PH BTVQU. Mời: Trưởng các ban QU, CN.UBKTQU, CVP.QU   ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 22, năm 2018 (từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/6/2018) (28/05)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 28/5 * 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.   * 8g30: Đ/c Châu Minh Hiếu dự họp giao ban P.QLĐT. ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 21, năm 2018 (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018) (18/05)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 21/5 * 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.   * 9g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp Tổ công tác P6, tại PH1 (V...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay