Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 38 , năm 2017 (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/2017) (19/09)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 18/9 * 8g: Sinh hoạt TTQU, tại Phòng họp BTVQU.       ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 30 , năm 2017 (từ ngày 24/7/2017 đến ngày 29/7/2017) (24/07)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 24/7 * 8g: Đ/c La, đ/c Hiếu họp Tổ công tác CCHC, tại PH1 (VP.HĐND&UBND ch/bị TM).   * 8g: TTUB dự Hội ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 28 , năm 2017 (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017) (07/07)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 10/7   * 8g: TTQU làm việc định kỳ với các ban Quận ủy, tại Phòng họp BTVQU. Mời: Trưởng các ban QU, Chủ nh...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH (04/07)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 03/7   * 7g: Đ/c Hiếu dự lễ khánh thành công trình xây cầu vượt tại nút giao đường Tân Sơn-Tân Sơn Nhất- Bình Lợi-Vành Đ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 25, năm 2017 (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 24/6/2017) (19/06)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 19/6   * 8g: Sinh hoạt TTQU, tại Phòng họp BTVQU.    * 10g: Họp Đảng ủy CQCQ/Q, tại PH2. ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay