Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 07, năm 2018 (từ ngày 12/02/2018 đến ngày 17/02/2018) (03/02)
NGÀY SÁNG CHIỀU   Thứ hai 12/02 (27/12AL) *7g: BTVQU, TT.HĐND, TTUBND/Q, TTUB.MTTQ/Q, Lãnh đạo các CQ, ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 08, năm 2018 (từ ngày 19/02/2018 đến ngày 24/02/2018) (03/02)
NGÀY SÁNG CHIỀU   Thứ hai, thứ ba ngày 19, 20/02 (Mùng 4, 5 Tết) Các đơn vị trực Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 06, năm 2018 (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018) (03/02)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 05/02 (20/12AL) *8g: Họp TTQU, tại PH.BTVQU   *13g30: Hội ý Thường...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 05, năm 2018 (từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018) (29/01)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 29/01 * 8g: TTQU giao ban định kỳ với các ban QU, tại PH BTVQU. Mời: Trưởng các ban QU, Chủ nhiệm UB.KTQU, Chánh VPQU. ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 04,năm 2018 (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01 /2018) (22/01)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 22/01 * 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.   * 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì tổ chức cưỡng chế hành chính, ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay