Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 47, năm 2017 (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017) (17/11)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 20/11 * 7g30: Đ/c Châu Văn La trao QĐ bổ nhiệm cán bộ, tại PH2 (P.NV ch/bị ND, TM).   * 8g: Họp TTQU, tại P...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 46, năm 2017 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017) (13/11)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 13/11 * 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.   * Tại PH2, đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp: * 8g: ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 45, năm 2017 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017) (03/11)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 06/11 * 7g30: Đ/c Châu Văn La trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM).   * 8g: TTQU là...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 41, năm 2017 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017) (09/10)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 09/10 * 8g: Sinh hoạt TTQU, tại Phòng họp BTVQU.   * 8g30: Đ/c Hiếu dự họp giao ban, tại P.QLĐT. ...
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 40, năm 2017 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017) (02/10)
NGÀY SÁNG CHIỀU Thứ hai 02/10 * 8g: TTQU làm việc định kỳ với các ban Quận ủy, tại PH BTVQU. Mời: Trưởng các ban QU, chủ nhiệm UBKTQU, Chánh VPQ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
    • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay