Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Liên kết web
Tin tức > Quy hoạch - Phát triển > Posts > KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2006.
Tình hình y tếThứ 2, Ngày 22/10/2012, 16:30

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2006.

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Sau khi tách quận, dân số quận Tân Bình tiếp tục gia tăng. Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VIII, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển, nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi, các dịch vụ y tế ngày càng đa dạng và phong phú, nhiều kỹ thuật cao được ứng dụng phục vụ cho chẩn đoán và điều trị bệnh, các chương trình sức khỏe đều đạt và vượt chỉ tiêu kế họach được giao.

Các hoạt động chăm lo sức khỏe cho người nghèo và diện chính sách, bảo hiểm y tế ngày càng được phát triển. Công tác quản lý Nhà nước về y tế ngày càng được củng cố và có sự phối hợp tốt của các ban ngành đoàn thể.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân (CSSKND) vẫn còn một số mặt hạn chế, mặt bằng hoạt động của Trung tâm y tế quá chật  hẹp, một số đơn vị trực thuộc Trung tâm y tế hoạt động phân tán ngoài Trung tâm gây khó khăn trở ngại cho công tác điều hành và phối hợp hoạt động. Tình hình vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát đúng mức. Thu nhập của cán bộ công chức ngành y tế còn thấp, chi phí cho chăm sóc sức khỏe ngày một tăng trong khi mức đầu tư cho lĩnh vực này còn chưa thỏa đáng.

Nằm chung trong bối cảnh đổi mới và phát triển mạnh mẽ của thành phố, quận Tân Bình đặt ra mục tiêu trở thành quận nội thị văn minh, giàu đẹp và phát triển toàn diện trong đó tất yếu có cả nhu cầu về chăm sóc sức khỏe.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX, Ban CSSKND đề ra kế họach hoạt động năm 2006 như sau:

II.  MỤC TIÊU :

Tiếp tục củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong chung, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

Tăng cường công tác truyền thông - giáo dục sức khoẻ (TT-GDSK) trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn sức khỏe, tích cực và chủ động tham gia các hoạt động trong công tác phòng chống dịch bệnh, trang bị kiến thức và kỹ năng cho mạng lưới cộng tác viên các chương trình sức khỏe đảm bảo có thể tuyên truyền tốt về công tác phòng bệnh tới từng người dân.

Tăng quy mô nguồn nhân lực, tích cực đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị cho các đơn vị, khoa phòng và 15 Trạm y tế  phường nhằm đáp ứng tốt yêu cầu về CSSKND ở cả 2 lĩnh vực dự phòng và điều trị. Chăm lo tốt về mặt sức khoẻ cho các đối tượng chính sách và người lao động trên địa bàn.

Phấn đấu duy trì  100% phường đạt Chuẩn quốc gia về y tế.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

1. Công tác chỉ đạo :

Nâng cao nhận thức vai trò của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính  quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội. Công tác CSSKND được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân.

Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình sức khỏe, các Ban chỉ đạo cần có kế hoạch thiết thực để tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác CSSKND.

Định kỳ tổ chức họp kiểm điểm đánh giá hoạt động của từng Ban CSSKND từ đó có nhận xét chung về công tác CSSKND trên địa bàn, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, rút kinh nghiệm đồng thời có hướng chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh.

2. Công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe :

Các Ban ngành, đoàn thể cùng phối hợp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao ý thức người dân trong cộng đồng. Xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên về số lượng cũng như kỹ năng TT-GDSK, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng chống Suy dinh dưỡng, các bệnh xã hội như lao, tâm thần, da liễu, HIV/AIDS…, xây dựng nếp sống văn minh, rèn luyện thân thể, hạn chế những lối sống và thói quen có hại đối với sức khỏe, tham gia các hoạt động bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

Nâng cao hiệu quả công tác TT-GDSK bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng như : chiếu phim, sân khấu hóa, nói chuyện chuyên đề, pa-no, áp phích, phát tờ bướm, đăng bản tin phường…Nghiêm cấm quảng cáo thuốc lá, rượu mạnh, các chất kích thích có hại cho sức khỏe.

3. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu các chương trình sức khỏe :

Không để  xảy ra dịch bệnh nguy hiểm: Sốt xuất huyết, cúm gia cầm, viêm não, màng não… lây lan thành dịch lớn trên địa bàn.

Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế họach các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các chương trình sức khoẻ khác. Xây dựng Trung tâm tham vấn và hỗ trợ cộng đồng để tăng cường hơn nữa hiệu quả của hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý và thanh kiểm tra hành nghề y dược tư nhân, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Vệ sinh lao động, Vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

4. Xã hội hóa y tế, tăng cường công tác khám chữa bệnh và cấp cứu trên địa bàn :

Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu khám chữa bệnh năm 2006, tăng cường ứng dụng kỹ thuật cao và trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng công tác khám, chẩn đoán và điều trị. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Xây dựng đề án thành lập một đơn vị dịch vụ y tế “Chăm sóc và điều dưỡng tại nhà” nhằm cung ứng tới tận nhà một số dịch vụ y tế cho một bộ phận đối tượng có nhu cầu và có khả năng chi trả dịch vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Trung tâm y tế :

Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để triển khai thực hiện từng mục tiêu.

Chủ động phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình sức khỏe như Tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh xã hội như lao, tâm thần, da liễu, HIV/AIDS, Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Sức khỏe trẻ em, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Vệ sinh lao động, Vệ sinh môi trường…

Xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên TT-GDSK phối hợp với nhân viên trạm y tế 15 phường thực hiện công tác tuyên truyền tại khu phố và tổ dân phố.

Củng cố và kiện toàn hệ thống Y tế dự phòng cả về bộ máy tổ chức nhân sự và trang thiết bị, sử dụng hiệu quả trang thiết bị mới được bổ sung trong năm 2005 để nâng cao khả năng giám sát dịch, phòng bệnh, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Vệ sinh lao động, Vệ sinh môi trường…

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, quy chế cấp cứu, thực hiện tốt y đức của người thầy thuốc. Ứng dụng có hiệu quả các máy móc và trang thiết bị phục vụ cho khám, chẩn đoán và điều trị bệnh.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch Sở  Y tế giao (1 triệu lượt người khám chữa bệnh trong năm 2006, công suất giường bệnh đạt  trên 70%). Tích cực tham mưu với các cơ quan chức năng và đề xuất  các biện pháp đổi mới trong lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT, khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách khác.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí  ngân sách nhà nước, nguồn thu viện phí…để đầu tư cho công tác chăm sóc sức khỏe. Tiếp tục nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý cho cán bộ lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc và 15 Trạm y tế  phường.

Phối hợp liên ngành trong công tác thanh kiểm tra các lĩnh vực có liên quan đến sức khỏe  người dân như : hành nghề Y dược tư nhân, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Vệ sinh lao động và mội trường…

Thực hiện chế độ sinh hoạt giao ban 1 lần/quý Ban CSSKND đồng thời báo cáo tình hình thực hiện cho Quận ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể liên quan để cùng rút kinh nghiệm và xin ý kiến chỉ đạo trong công tác.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận :

Phối hợp với Trung tâm y tế trong công tác tổ chức truyền thông – giáo dục sức khỏe các nội dung : chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, phòng chống bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS…Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Hội phụ nữ 15 phường, chỉ đạo Hội phụ nữ phường vận động toàn thể cán bộ phụ nữ tham gia cùng y tế và các ban ngành đoàn thể vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

3. Phòng Giáo dục :

Xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm y tế thực hiện tốt công tác vệ sinh học đường như : chăm sóc răng miệng, chăm sóc mắt ban đầu, chăm sóc sức khỏe cán bộ công nhân viên, vệ sinh an toàn thực phẩm các bếp ăn tập thể tại các trường học…

Thực hiện tốt công tác TT-GDSK tại các trường học các nội  như : phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì; phòng chống ma túy, HIV/AIDS; phòng chống dịch bệnh : lao, thủy đậu, sốt xuất huyết… ; phòng chống thiếu Vitamin A, bại liệt ; thực hiện giáo dục giới tính cho học sinh cuối cấp II trở lên.

4. Quận đoàn :

Tích cực tham gia cùng ngành y tế trong các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng, tổ chức tập huấn kỹ năng TT-GDSK cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, chủ động thực hiện các hoạt động tình nguyện, hướng dẫn thanh thiếu niên có nếp sống lành mạnh, không bị vướng vào các tệ nạn xã hội.

Chỉ đạo cho Đoàn thanh niên 15 phường phối hợp cùng y tế và các ban ngành khác trong các phong trào tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS. Xây dựng các câu lạc bộ, các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, nhằm tăng cường rèn luyện sức khỏe cho thanh thiếu niên và cho cộng đồng.

5. Phòng Văn hóa thông tin  thể thao, Trung tâm văn hóa :

Phối hợp cùng ngành y tế đẩy mạnh công tác truyền thông – Giáo dục sức khỏe, đổi mới và làm phong phú các hình thức tuyên truyền như : chiếu phim, sân khấu hóa, nói chuyện chuyên đề, pa-no, áp phích, phát tờ bướm, đăng bản tin phường… với các nội dung đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe trong cộng đồng, trong học đường và vận động từng hộ gia đình tham gia.

Chỉ đạo cho Ban Văn hóa-thông tin phường phối hợp tốt với trạm y tế, đưa tin kịp thời các chương trình sức khỏe thực hiện tại địa phương theo từng thời điểm thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống  dịch bệnh trên địa bàn.

Phối hợp tốt cùng ngành y tế trong các hoạt động thanh kiểm tra các cơ sở massage-xoa bóp trên địa bàn.

6. Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em :

Tích cực tham gia cùng ngành y tế trong triển khai thực hiện tốt các chương trình: sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích… Chỉ  đạo cho Ban dân số, gia đình và trẻ em 15 phường phối hợp cùng trạm y tế trong các chương trình truyền thông lồng ghép như chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hoá gia đình, thực hành dinh dưỡng, uống Vitamin A, phòng chống bướu cổ, phòng chống HIV/AIDS…

7. Công an quận :

Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ chăm sóc sức khỏe lực lượng vũ trang.

Phối hợp cùng y tế tăng cường công tác kiểm tra ở các lĩnh vực : hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh lao động và môi trường. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng chống các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm và HIV/AIDS…

8. Phòng Lao động - Thương binh xã hội :

Phối hợp cùng ngành y tế trong các hoạt động chăm lo sức khỏe cho nhân dân, các đối tượng diện chính sách, xóa đói giảm nghèo, người lao động… trên địa bàn.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội Chữ thập đỏ :

Phối hợp cùng ngành y tế và các ban ngành đoàn thể khác triển khai rộng rãi phong trào chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, vận động Bảo hiểm y tế toàn dân nhằm từng bước đạt tới công bằng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể giữ gìn sức khỏe.

10. Ủy ban nhân dân 15 phường :

Tăng cường sự phối hợp toàn diện của các ban ngành đoàn thể với trạm y tế phường triển khai thực hiện tốt các chương trình sức khỏe. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên đông đảo, liên tục tạo điều kiện cho các đối tượng này được trau dồi kiến thức, kỹ năng truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn sức khỏe, tích cực và chủ động tham gia công tác phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng.

Quan tâm và hỗ trợ trạm y tế trong việc phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt 10 Chuẩn Quốc gia về y tế, duy trì tốt các trạm y tế  đã đạt chuẩn. Đóng góp ý kiến cùng Trung tâm y tế trong việc thực hiện công tác CSSKND tại tuyến phường nhằm thực sự nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ y tế và cho cả cộng đồng.

 Trên đây là kế họach hoạt động năm 2006 của Ban CSSKND quận Tân Bình. Yêu cầu  các ban ngành đoàn thể liên quan cùng phối hợp triển khai tốt kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ Trung tâm y tế quận (Thường trực Ban CSSKND) để có hướng dẫn cụ thể và báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân quận để có ý kiến chỉ đạo.


Số lượt người xem: 14868Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
 
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay